Andra produkter

Om skydd vid start

Funktionen Skydd vid start ökar säkerhetsnivån från och med att du slår på datorn. Det ger en högre säkerhetsnivå eftersom alla komponenter som behövs för att datorn ska vara skyddad startas på en gång när du startar datorn.

Om du vill skydda datorn vid start måste du konfigurera alternativet Skydd vid start. Du kommer åt alternativet Skydd vid start genom att gå till huvudfönstret i Norton 360 Online och klicka på Inställningar > Antivirus > Automatiskt skydd.

Du har följande inställningsalternativ för Skydd vid start :

 • Aggressiv

  Ger maximalt skydd när du startar datorn.

  Det här alternativet ger dig komplett skydd redan från det att datorn startas i och med att Auto-Protect startas samtidigt.

 • Normal

  Ger förbättrat skydd under datorns starttid utan att det går långsammare att starta.

  Om du väljer det här alternativet så startas drivrutinerna och plugin-programmen när datorn startas, före den tidsgräns som har angetts för dem. Alternativet säkerställer både bättre prestanda vid start och en hög säkerhetsnivå.

 • Av

  Stänger av funktionen Skydd vid start.

  Om du stänger av alternativet Skydd vid start får datorn en lägre skyddsnivå.

Konfigurera Skydd vid start

Om inställningar för virusskydd

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v54348494_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 27/10/2011