Andra produkter

Om Undantag i realtid

SONAR (Symantec Online Network for Advanced Response) ger realtidsskydd mot hot och söker proaktivt upp okända säkerhetsrisker på datorn. SONAR identifierar framväxande hot baserat på programbeteenden. Med SONAR upptäcks hot snabbare än med traditionella signaturbaserade tekniker. SONAR upptäcker skadlig kod och skyddar dig mot den, till och med innan virusdefinitionerna är tillgängliga via LiveUpdate.

SONAR övervakar din dator genom att göra heuristiska sökningar efter skadlig aktivitet. SONAR blockerar och tar bort högriskhot automatiskt. Du får ett meddelande om Norton 360 Online upptäcker och tar bort högriskhot.

Du kan dock konfigurera Norton 360 Online så att vissa program utesluts från sökningar som körs med Norton 360 Online Auto-Protect och SONAR. Du bör endast utesluta program om du är helt säker på att de inte är smittade. Du utesluter program från sökningar med Auto-Protect och SONAR genom att lägga till dem i fönstret Undantag i realtid. När du lägger till ett program i fönstret Undantag i realtid ignorerar Norton 360 Online filen när Auto-Protect- och SONAR-sökningar körs. Detta alternativ undantar även undermappar inuti en mapp.

Du ska bara utesluta program från Norton 360 Online-sökningar om du är helt säker på att programmet är pålitligt. Om exempelvis ett annat program är beroende av ett säkerhetsriskprogram för att fungera så kan du välja att behålla programmet på datorn.

Du kan lägga till program i fönstret Undantag i realtid genom att gå till huvudfönstret i Norton 360 Online och klicka på Inställningar > Antivirus > Sökningar och risker > Objekt som ska uteslutas från upptäckt av Auto-Protect, SONAR och Download Intelligence > Konfigurera.

Undanta säkerhetshot från genomsökning

Om SONAR-skydd

Inaktivera och aktivera SONAR-skydd

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v54298489_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 23/08/2011