Andra produkter

Hantera meddelanden och varningar

I Norton 360 Online visas meddelanden på flera olika sätt på flera platser.

Du kan se meddelanden på följande platser:

Meddelandefältet på Windows skrivbord

Flera typer av Norton 360 Online-meddelanden visas i meddelandefältet, längst till höger på aktivitetsfältet. Till exempel om din dator har varit avstängd eller inte har anslutits till Internet på länge. I detta fall ser du ett meddelande om att ditt skydd inte är uppdaterat.

En annan varningssignal visas om en säkerhetsinställning stängts av. Detta meddelande varnar att datorn kanske inte är säker och får hjälper dig att aktivera inställningen igen.

I de flesta fall kan du klicka på varningen för att öppna Norton 360 Online och åtgärda problemen.

Huvudfönstret i Norton 360 Online, total status

Varningar och andra meddelanden visas i mitten av huvudfönstret. Färgen anger hur angeläget meddelandet är. Om meddelandet är grönt är datorn skyddad. Om meddelandet är rött bör du vidta lämpliga åtgärder för att behålla skyddet.

Norton 360 Online - skyddskategorier och information

Dessutom visas statusområden för de olika skyddsfunktionerna, t.ex. Datorsäkerhet, Identitet, Säkerhetskopiering och Datoroptimering. I statusområdena visas hur många problem som behöver åtgärdas för varje funktion. Med alternativet Visa detaljer under respektive statusområde kan du få mer information om dessa problem. Använd alternativet Åtgärda för att åtgärda alla problem som behöver lösas för att skydda din dator.

Norton 360 Online-verktyget i Windows sidpanel

I Windows Vista och Windows 7 visar Norton 360 Online datorns säkerhetsstatus i Norton 360 Online-verktyget i Windows sidpanel.

Om varningar och meddelanden i Norton 360 Online

Om att hålla datorn säker

Granska meddelanden från Auto-Protect

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v5317328_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 27/10/2011