Andra produkter

Om Norton 360 Online-status

Norton 360 Online visar datorns säkerhetsstatus i huvudfönstret. Beroende på vilken säkerhetsstatus datorn har visas något av följande: Skyddad, Varning eller Hotad.

Systemstatusen kan stå som följande:

Skyddad

Visar att datorn är skyddad från hot, risker och skador.

Varning

Visar att det finns problem som bör åtgärdas.

Klicka på Åtgärda i nedre delen av huvudfönstret i Norton 360 Online för att lösa säkerhetshoten på datorn.

Hotad

Visar att datorn är utsatt för risk.

Klicka på Åtgärda i nedre delen av huvudfönstret i Norton 360 Online för att lösa säkerhetshoten på datorn.

Norton 360 Online visar status för de enskilda skyddskategorierna som Datorsäkerhet, Identitet, Säkerhetskopiering och Datoroptimering. Beroende på vilken säkerhetsstatus datorns olika komponenter har markeras de fyra skyddskategorierna med Skyddad, Varning eller Hotad.

Om systemets status eller skyddskategoriernas status markeras med Hotad eller Varning i nedre delen av huvudfönstret i Norton 360 Online så ska du klicka på Åtgärda för att lösa alla säkerhetshot på datorn.

Följa upp säkerhetsstatusindikatorer

Om huvudfönstret i Norton 360 Online

Visa information om skyddsfunktionerna

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v5317320_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 27/10/2011