Andra produkter

Inställningar för Norton 360 Online

Anpassa skydds-, nätverks- och säkerhetskopieringsinställningarna i fönstret Inställningar under Detaljerade inställningar. Du kan även schemalägga säkerhetssökningar och säkerhetskopieringar.

Du kan konfigurera följande Detaljerade inställningar kan konfigureras i fönstret Inställningar :

Virusskydd

Ange hur vissa typer av virusliknande program och spionprogram eller liknande ska hanteras i Norton 360 Online.

Du kan ange om inkommande e-post ska kontrolleras och om snabbmeddelanden ska genomsökas. Du kan ange vilka filer och signaturer som ska undantas från sökningen och hur lågriskhot ska hanteras. Du kan också konfigurera realtidsskydd, skydd mot spionprogram och LiveUpdate.

Brandvägg

Ange i detalj hur inkommande och utgående anslutningar till dator ska hanteras.

Du kan ange trafikregler och regler för specifika program. Du kan också ange hur du vill att Norton 360 Online ska hantera intrångsförsök och skydda webbläsaren.

Skydd mot skräppost

Skydda e-postklienten från oönskat Internetinnehåll.

Du kan konfigurera Norton AntiSpam och ange vilken klient den ska integreras med och hur den ska hantera e-post som genomsöks i dessa klienter. Du kan ange om du vill att Norton AntiSpam ska kontrollera Symantecs servrar för att filtrera skräppost som anses genuina när de lokala filtren används.

Mitt nätverk

Visa alla tillgängliga enheter i ditt nätverk och ange pålitlighetsnivå för enheterna som är anslutna till nätverket.

Du kan också visa eller dölja Översikt över nätverkssäkerhet vid systemstart och konfigurera den kommunikationsport som Norton-produkterna använder för att kommunicera med varandra. Du kan dessutom rensa kartan över nätverkssäkerhet.

Föräldrakontroll

Ladda ned och installera Norton Safety Minder och konfigurera Norton Online Family.

Norton Online Family är ett program för föräldrakontroll som gör det lätt för dig att kontrollera att dina barn surfar säkert på nätet. Norton Safety Minder är ett program som måste installeras på varje dator som barnen använder om du ska kunna övervaka deras aktiviteter på Internet. Du kan ladda ned Norton Safety Minder via länken Föräldrakontroll på webbsidan Norton Online Family. Starta nedladdningen genom att klicka på Ladda ned Norton Safety Minder. Genomför installationen genom att följa anvisningarna på skärmen.

Om du redan har installerat Norton Safety Minder kan du klicka på Föräldrakontroll för att öppna fönstret med föräldrakontrollinställningar.

Identitetsskydd

Konfigurera Identity Safe så att dina inloggnings- och betalningsuppgifter skyddas.

Du kan också konfigurera alternativ för Safe Surfing.

Schemaläggning av uppgifter

Ange när och hur ofta Norton 360 Online ska söka igenom din dator efter virus och andra risker.

Administrationsinställningar

Med alternativen i det här fönstret kan du konfigurera säkerhetsinställningarna för produkten.

Du kan ange proxyinställningar. Du kan också ställa in Optimering vid inaktivitet, samt konfigurera Prestandaövervakning och Energisparläge. Dessutom kan du konfigurera tyst läge, tidsgräns för inaktivitet, tidsgräns för fördröjning av automatiska uppgifter, Norton Community Watch och rensning av Firefox.

Inställningar för säkerhetskopiering

Schemalägg när, var och hur dina viktiga filer och mappar ska säkerhetskopieras.

Här kan du även aktivera och avaktivera sådant som Statusikoner för säkerhetskopiering, Nortons diskenhet för säkerhetskopiering, Snabbmeny och Egenskapssida.

Med Snabbkontroller i fönstret Inställningar kan du aktivera eller avaktivera följande tjänster:

Tyst läge

Aktiverar och inaktiverar Tyst läge.

Du kan aktivera tyst läge (manuellt) under en timme, två timmar, fyra timmar, sex timmar eller under en dag.

Safe Surfing

Aktiverar eller inaktiverar skydd mot nätfiske och funktionerna i Norton Safe Web.

När du aktiverar Safe Surfing skyddas datorn medan du använder Internet Explorer eller Firefox.

Identity Safe

Aktiverar eller inaktiverar Identity Safe.

Stänger du av Identity Safe går det inte längre att hantera inloggningar, kort eller anteckningar.

Säkerhetskopiering

Aktiverar eller inaktiverar Säkerhetskopiering.

När du aktiverar Säkerhetskopiering inleds en säkerhetskopiering enligt dina inställningar.

Statusikoner för säkerhetskopiering

Aktiverar eller avaktiverar statusikoner för filer.

Statusikonerna visar säkerhetskopieringsstatusen för filerna.

Automatisk LiveUpdate

Aktiverar eller inaktiverar automatiska uppdateringar som skyddar mot nya och uppkommande hot.

Smart brandvägg

Aktiverar eller inaktiverar Smart brandvägg.

När du aktiverar Brandvägg så övervakas kommunikationen mellan din dator och andra datorer på Internet. Din dator skyddas också från vanliga säkerhetsproblem.

Norton Manipuleringsskydd

Aktiverar eller inaktiverar Nortons manipuleringsskydd för Norton 360 Online.

När du aktiverar Nortons manipuleringsskydd så skyddas Norton 360 Online från obehörig åtkomst och oönskade ändringar.

Göra egna inställningar i Norton 360 Online

Om huvudfönstret i Norton 360 Online

Om inställningar för virusskydd

Om inställningar för identitetsskydd

Om brandväggsinställningar

Om inställningar i Norton AntiSpam

Om inställningar för säkerhetskopiering

Om administrationsinställningar

Om Norton 360 Online

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v5312602_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 03/11/2011