Andra produkter

Uppgifter i Norton 360 Online

Fönstret Uppgifter i Norton 360 Online ger snabb åtkomst till Allmänna uppgifter, Säkerhetskopieringsuppgifter och Optimeringsuppgifter. I fönstret Uppgifter kan du exempelvis göra en sökning, säkerhetskopiera viktiga filer och rensa registret.

Listan med Allmänna uppgifter innehåller följande:

Köra sökningar

Kör en snabbsökning, fullständig systemsökning eller en anpassad genomsökning av datorn för att se om det finns virus, hot och hårddiskbråte.

Kör LiveUpdate

Kör LiveUpdate för att få de senaste uppdateringarna av virusdefinitioner och program

Visa månadsrapport

Visar en sammanfattning av aktiviteter under en månad

Månadsrapporten visar en lista med aktiviteter som Norton 360 Online har utfört de senaste 30 dagarna.

Visa säkerhetshistorik

Visa de senaste aktiviteterna som utförts på din dator.

Säkerhetshistorik visar detaljer som risknivå, status och aktiviteternas datum och tid.

Kontrollera Sårbarhetsskydd

Skydd mot kända typer av attacker som utnyttjar sårbarheter i din dator

Här kan du se de sårbarheter som datorn skyddas mot och vilka program dessa sårbarheter finns i.

Kontrollera kartan över nätverkssäkerhet

Öppna fönstret Karta över nätverkssäkerhet.

Alternativet Karta över nätverkssäkerhet hjälper dig att överblicka och hantera ditt hemnätverk. Du kan se ingående information om de enheter som är anslutna till din dator.

Listan med Säkerhetskopieringsuppgifter innehåller följande:

Hantera säkerhetskopior

Skapa, ändra eller ta bort säkerhetskopior

Du kan även konfigurera när, var och hur filer och mappar ska säkerhetskopieras.

Kör säkerhetskopiering

Uppdatera en automatisk säkerhetskopiering eller anpassa en ny

Återställ filer

Återställ en hel säkerhetskopiering eller enskilda filer från en befintlig säkerhetskopiering

Listan med Optimeringsuppgifter innehåller följande:

Kör diagnostikrapport

Visa, spara eller skriv ut aktuell diagnostikrapport

Diagnostikrapporten innehåller information om hårdvara, operativsystem, systemets säkra punkter, resursanvändning och alla program som installerats på din dator.

Kör Starthanteraren

Optimera datorns prestanda genom att ange vilka program som ska köras när datorn startas.

Kör rensning av registret

Tar bort felaktiga och föråldrade poster i Windows-registret som kan orsaka fel.

Kör Norton Insight

Filerna söks grundat på deras pålitlighetsnivå.

Norton Insight gör sökningar i Norton 360 Online lättare, snabbare och effektivare.

Kontrollera Norton-uppgifter

Här kan du se och köra listan över de bakgrundsjobb i Norton som körs automatiskt för att skydda din dator

Här finns även processor- och minnesdiagram där du kan se hur mycket av processorns prestanda som utnyttjas av Norton 360 Online.

Om sökning i Norton 360 Online

Om datoroptimering

Om säkerhetskopiering och återställning i Norton

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v5311239_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 25/07/2011