Andra produkter

Datoroptimering - Information

Dina filer, program och operativsystemet Windows lagras på datorns permanenta hårddisk. En del av dessa filer är permanenta och andra är tillfälliga.

Temporära filer används för informationslagring när olika program körs. Dessa filer lämnas kvar på datorns hårddisk när programmen avslutats. Eftersom datorns filsystem inte kan skilja på tillfälliga och permanenta filer, måste den spara alla filer.

Ju fler filer som samlas i datorn, desto svårare blir det för filsystemet att få plats över till att lagra riktiga filer, som musik, foton eller dokument. Filsystemet delar upp dessa filer i små fragment för att få plats i det lediga hårddiskutrymmet. Datorn blir långsammare om den måste hålla reda på fragmenterade filer och hitta permanenta filer bland temporära filer.

Du kan använda följande funktioner i datoroptimering för att bli av med oönskade filer och förbättra datorns prestanda:

 • Diskoptimering som sammanfogar filer som delats upp.

  Med tiden kommer delar av informationen i dina filer att spridas över hårddisken, detta kallas fragmentering. Ju mer du använder datorn, desto mer fragmenterad blir hårddisken. En fragmenterad hårddisk hanterar många små filar varje gång du använder din webbläsare, mediespelare, ordbehandlare eller andra program. Ju mer fragmenterad din hårddisk blir, ju långsammare blir din dator.

 • Filrensning raderar oönskade tillfälliga filer, däribland överblivna webbläsarfiler, sökord som använts i Internetsökningar och andra tillfälliga filer.

  Rensning av tillfälliga Windows-filer raderar oönskade tillfälliga filer och onödiga Windows-filer. Borttagningen av dessa oönskade filer frigör utrymme på disken och förbättrar datorns prestanda.

  Rensning av tillfälliga Internet Explorer-filer raderar de oönskade objekt som anhopas när du använder Internet och laddar ned filer. Dessa objekt inkluderar cache-filer, Internetsökningar, Internethistorik och andra tillfälliga objekt. När du tar bort de filerna frigörs utrymme på hårddisken. Om du kör diskrensning utan att stänga snabbmeddelandeprogrammet eller webbläsaren kan det hända att vissa cache-filer inte raderas.

 • Du kan använda rensningsfunktionen för Internet Explorer för att ta bort historikfiler som lagrats under Internetsessionerna. Genom att ta bort de här filerna frigör du utrymme på din hårddisk och ser till att eventuellt känslig information inte lämnas kvar på hårddisken. Om du kör diskrensning utan att stänga snabbmeddelandeprogrammet eller webbläsaren kan det hända att vissa cachefiler inte raderas.

 • Funktionen Rensa register tar bort felaktiga och föråldrade poster i Windows-registret som kan orsaka fel.

  Det kan finnas ogiltiga ActivX/COM-poster, filnamnstillägg, programsökvägar, typsnitt eller VxD-poster eller saknade filer i Windows-registret.

 • Diagnostikrapporten visar information som maskinvaruprofil, operativsystem och systemets återställningspunkter

  Du kan även visa resursutnyttjande, startprogram, installerade program, kontroll av nätverksanslutningar och status för Norton 360 Online. Efter att sökt Norton 360 Online igenom datorn och samlat data, visar Diagnostikrapport information om systemets status samt om eventuella problem och lösningen på dessa. Du kan använda rapporten för att komma till rätta med problemen.

 • Med hjälp av Starthanteraren i Norton 360 Online kan du konfigurera autostartprogrammen, det vill säga de program som läses in vid start.

  Det finns vissa program som startar automatiskt när du slår på datorn, Du kan stänga av dessa program under start och köra dem senare.

Under Vad du kan göra finns följande alternativ:

Kör diskoptimering

En diskoptimering körs där de fragmenterade delarna på hårddisken defragmenteras.

Du kan endast köra diskoptimering om mer än 15 procent av utrymmet på disken är ledigt.

Kör filrensning

Filrensningen raderar tillfälliga filer från Internet Explorer och Windows.

Kör rensning av registret

En rensning av registret genomförs i vilken inkorrekta poster och poster som inte behövs längre tas bort ur Windows-registret.

Kör diagnostikrapport

En diagnostikrapport om problemen på datorn skapas.

Kör Starthanteraren

Starthanteraren körs i vilken dina autostartprogram organiseras och datorns starttid minskas.

Du kan rensa Internet Explorer-historiken via alternativet Schemalagda uppgifter i fönstret Inställningar, eller via alternativet Anpassad uppgift i fönstret Sökningar.

Om Norton 360 Online hittar problem på datorn kan du lösa dem med alternativet Åtgärda.

Precis som med andra Norton 360 Online-uppgifter körs datoroptimeringen automatiskt. Du behöver inte köra datoroptimeringen manuellt varje gång. Om du vill kan du schemalägga datoroptimeringsaktiviteterna med alternativet Schemalagda uppgifter i fönstret Inställningar.

Köra rensning av registret

Köra diagnostikrapport

Optimera dina hårddiskar manuellt

Utföra genomsökning för att rensa upp på hårddisken

Om hårddisks- och filfragmentering

Om datoroptimering

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v5311210_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 18/10/2011