Andra produkter

Redigera inloggningsinformation

Redigera inloggningar ger dig möjlighet att granska all inloggningsinformation som du vill att Identity Safe-profilen ska hantera. Inloggningsinformationen innefattar exempelvis inloggningsuppgifter för e-post och bankinformation.

Fönstret Redigera inloggningar är uppdelat i följande avsnitt:

Inloggningar

Här kan du se alla inloggningar som du vill ska hanteras av Identity Safe.

Du kan organisera dina inloggningar i olika mappar. Om du inte väljer att skapa kategorier över inloggningarna i en mapp, visas namnet på webbplatsens inloggningssida. Som standard visar Inloggningar listan med mappar i bokstavsordning. Klicka på mappikonen om du vill se en lista över alla inloggningar som finns i mappen. När du klickar på namnet på en webbplats i en mapp så visas inloggningsuppgifterna och lösenordet i fältet Detaljer.

Under Inloggningar kan du även göra följande:

  • Organisera om inloggningarna.

    Det går att dra inloggningar från en mapp och släppa dem i en valfri annan mapp. Du kan också högerklicka på en inloggning och flytta den till önskad mapp.

  • Byta namn på inloggningsmappen.

    Om du klickar på mappnamnet har du möjlighet att byta namn på mappen via Redigera inloggningar. Använd länken Byt namn om du vill byta namn på mappen.

Detaljer

Du kan se dina inloggningsuppgifter och lösenord under Detaljer. Du kan också se hur starkt ditt lösenord är.

Följande alternativ är tillgängliga i fönstret Redigera inloggningar :

Sök

Här kan du söka efter inloggningarna i Identity Safe-profilen.

Redigera inloggningar ger dig smarta funktioner som sök-medan-du-skriver. Resultat filtreras utifrån de tecken som du skriver.

Skapa ny mapp

Här kan du skapa en mapp där du kan gruppera inloggningar av liknande typ.

När du uppger dina inloggningsuppgifter på en webbsida blir du uppmanad av Identity Safe att spara uppgifterna för webbsidan. Du kan välja att spara inloggningsuppgifterna i någon av de mappar som du skapade i fönstret Redigera inloggningar. Välj en mapp i listrutan Mapp.

När du lägger till en inloggning visas den mapp där du sparade den senaste inloggningen i listrutan Mapp.

Skapa ny inloggning

Här kan du lägga till en inloggning manuellt.

Du kan lägga till en inloggning för en webbsida manuellt.

Om du lägger till en ny webbadress så ska den inledas med http://.

Om du har sparat dina inloggningsuppgifter för en webbplats så finns det alternativ i Identity Safe-profilen som låter dig välja om uppgifterna ska fyllas i automatiskt eller manuellt när du besöker webbsidan.

När du klickar på Skapa ny inloggning så visar Identity Safe-profilen webbadressen http://www.exempel.com/ som standard.

När du har sparat den nya inloggningen kan du snabbt öppna webbsidan via alternativet Adress som finns under Detaljer.

Ta bort

Om du vill ta bort en inloggning eller en mapp från Identity Safe-profilen.

När du klickar på Ta bort i fönstret Redigera inloggningar visas ett varningsmeddelande. Du får information om att inloggningsuppgifterna eller mappen kommer att tas bort permanent från Identity Safe-profilen.

Följande alternativ är tillgängliga under Detaljer :

Namn

Visar namnet på den webbsida för vilken du har sparat dina inloggningsuppgifter.

Du kan se vilket webbplatsnamn du angav i rutan Namn när du sparade inloggningen. När du väljer en inloggning i Inloggningar så visas information om inloggningen i Detaljer. Du kan även ändra namnet på inloggningen i avsnittet Information i fönstret Redigera inloggningar.

Adress

Visar adressen till webbsidan för vilken du har sparat dina inloggningsuppgifter. Du kan även snabbt öppna webbsidan genom att klicka på webbadressen.

När du väljer en inloggning i Inloggningar visas information om inloggningen i Detaljer. Du kan kontrollera uppgifterna och sedan öppna webbplatsens inloggningssida.

I Identity Safe-profilen har du även möjlighet att ändra den webbadress för vilken du har sparat inloggningsuppgifter. Använd i så fall länken Ändra som finns bredvid alternativet Adress.

Se till att den nya webbadressen tillhör samma domän som den aktuella adressen. Du kan exempelvis ändra webbadressen http://www.symantec.com till http://www.symantec.com/norton/support.jsp. Du kan dock inte ändra webbadressen till http://www.symantec.edu.

Användarnamn

Här står användarnamnet för den sparade inloggningen.

Du kan ändra ditt användarnamn via länken Ändra användarnamn som finns bredvid alternativet Användarnamn.

Skriv in ditt nya användarnamn i rutan Ange nytt användarnamn i fönstret Användarnamn. Det nya användarnamnet visas på skärmen om du besöker webbsidan som du har sparat inloggningsuppgifterna för igen.

Lösenord

Här kan du se lösenordet för den sparade inloggningen.

Klicka på länken Visa för att se lösenordet. När du klickar på det här alternativet uppmanar Norton 360 Online dig att ange det aktuella valvets Identity Safe-lösenord i fönstret Validera lösenord för Identity Safe.

Fönstret Validera lösenord för Identity Safe visas endast om du har ändrat säkerhetsnivån på ditt Identity Safe-lösenord i fönstret Lösenord och säkerhet.

Via länken Dölj kan du dölja lösenordet igen. I läget dölj lösenord sparar Identity Safe enbart åtta tecken, oavsett längden på ditt lösenord. Redigera inloggningar ger dig även en grafisk överblick över styrkan på ditt lösenord. Om du klickar på länken Mer information får du lära dig mer om hur du skapar säkra lösenord.

Du har även möjlighet att ändra ditt lösenord för Identity Safe-profilen. Du måste först visa lösenordet via länken Visa. Därefter kan du ändra lösenordet i rutan Lösenord.

Ändrad den

Visar det datum och klockslag du ändrade något i fönstret Redigera inloggningar.

Datumet och klockslaget uppdateras även varje gång du ändrar inställningarna via menyn Identity Safe i Nortons verktygsfält.

Datum visas i formatet MM/DD/ÅÅÅÅ och klockslag i formatet TT:MM:SS. Om du gjorde ändringar klockan tre på eftermiddagen den åttonde juni 2011 visas detta som 06/08/2011 15:00:00.

Kräv Identity Safe-lösenord före ifyllande

Du måste ange ditt Identity Safe-lösenord för att uppgifter ska fyllas i automatiskt.

Du bör använda detta alternativ för att göra din inloggningsreferens säkrare. Du kan exempelvis använda detta alternativ för dina bankärenden på Internet.

Fyll i automatiskt när jag besöker sidan

Din inloggningsinformation fylls i automatiskt på de webbplatser du besöker.

Symantec rekommenderar att du använder detta alternativ för att fylla i dina inloggningsuppgifter på en webbplats.

Skicka automatiskt när jag väljer den här inloggningen

Du loggas automatiskt in på webbplatser där du har sparat inloggningsinformationen.

Det här alternativet är endast aktiverat när du markerar alternativet Fyll i automatiskt när jag besöker sidan.

Identity Safe varnar dig varje gång du ändrar något i fältet Detaljer och därefter går till Inloggningar utan att spara. Du blir ombedd att spara innan du startar någon annan aktivitet under Inloggningar.

Du kan se dina inloggningar i Norton 360 Online även efter att produktprenumerationen har löpt ut men du kan inte göra några ändringar i dem eller skapa någon ny inloggning. I Identity Safe -menyn i Norton-verktygsfältet kan du visa sparade inloggningsuppgifter och fylla i dem automatiskt. När du öppnar fönstret Redigera inloggningar från menyn Identity Safe kan du endast välja alternativet Adress. De andra alternativen i Redigera inloggningar är inaktiverade.

Om alternativet Redigera inloggningar

Redigera inloggningar

Om Identity Safe

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v5203185_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 06/11/2011