Andra produkter

Aktivera och avaktivera tyst läge (manuellt)

Du kan aktivera Tyst läge (manuellt) under en viss period innan du utför något viktigt arbete på datorn. Du kan aktivera det tysta läget för en timme, två timmar, fyra timmar, sex timmar eller för en dag. Norton 360 Online-ikonen i meddelandefältet visar att Tyst läge (manuellt) är aktiverat, längst ut till höger i aktivitetsfältet. Norton 360 Online meddelar dig när Tyst läge (manuellt) avaktiveras. När Tyst läge (manuellt) har avaktiverats, visar Norton 360 Online varningar om några säkerhetsaktiviteter under Tyst läge-sessionen upptäcktes.

Du kan aktivera och inaktivera Tyst läge (manuellt) i fönstret Administrationsinställningar, via Snabbkontroller i fönstret Inställningar eller via fönstret Norton-uppgifter. Du kan också aktivera och inaktivera Tyst läge (manuellt) via Norton 360 Online-ikonen i meddelandefältet.

Gör så här för att aktivera Tyst läge (manuellt) från fönstret Administrationsinställningar

 1. Klicka på Inställningar i huvudfönstret i Norton 360 Online.

 2. Klicka på Administrationsinställningar i Detaljerade inställningar i fönstret Inställningar.

 3. Under Inställningar för Tyst läge, på raden Tyst läge flyttar du reglaget På/Av åt vänster till läge .

 4. Klicka på Tillämpa i fönstret Inställningar.

 5. I dialogrutan Aktivera tyst läge (manuellt), i listrutan Välj varaktighet, väljer du hur länge Tyst läge (manuellt) ska vara aktivt. Klicka sedan på OK.

 6. Klicka på Stäng.

Gör så här för att inaktivera Tyst läge (manuellt) från fönstret Administrationsinställningar

 1. Klicka på Inställningar i huvudfönstret i Norton 360 Online.

 2. Klicka på Administrationsinställningar i Detaljerade inställningar i fönstret Inställningar.

 3. Under Inställningar för Tyst läge, på raden Tyst läge flyttar du omkopplaren På/Av åt höger till läge Av.

 4. Klicka på Tillämpa i fönstret Inställningar.

 5. Klicka på Stäng.

Gör så här för att starta Tyst läge (manuellt) från fönstret Norton-uppgifter

 1. Klicka på Prestanda i huvudfönstret i Norton 360 Online.

 2. Klicka på Norton-uppgifter i fönstret Prestanda.

 3. Under Tyst läge (manuellt) i fönstret Norton-uppgifter flyttar du På/Av -omkopplaren åt vänster till läget .

 4. Välj hur länge tyst läge ska vara aktivt i dialogrutan Starta tyst läge i listrutan Välj varaktighet. Klicka sedan på OK.

 5. Klicka på Stäng i fönstret Norton-uppgifter.

Så här avaktiverar du Tyst läge (manuellt) från fönstret Norton-uppgifter

 1. Klicka på Prestanda i huvudfönstret i Norton 360 Online.

 2. Klicka på Norton-uppgifter i fönstret Prestanda.

 3. Under Tyst läge (manuellt) i fönstret Norton-uppgifter flyttar du På/Av -omkopplaren åt höger till läget Av.

 4. Klicka på Stäng i fönstret Norton-uppgifter.

Gör så här för att aktivera Tyst läge (manuellt) från meddelandeområdet

 1. Gå till meddelandeområdet på aktivitetsfältet, högerklicka på ikonen Norton 360 Online och klicka sedan på Starta tyst läge (manuellt).

 2. I dialogrutan Aktivera tyst läge, i listrutan Välj varaktighet, väljer du hur länge tyst läge ska vara aktivt. Klicka sedan på OK.

Så här avaktiverar du Tyst läge från meddelandeområdet

 • Gå till meddelandeområdet i aktivitetsfältet, högerklicka på ikonen Norton 360 Online, och klicka sedan på Avaktivera tyst läge (manuellt).

Så här aktiverar eller inaktiverar du tyst läge från Snabbkontroller

 1. Klicka på Inställningar i huvudfönstret i Norton 360 Online.

 2. Gör något av följande under Snabbkontroller i fönstret Inställningar :

  • Avmarkera Tyst läge om du vill inaktivera det tysta läget.

  • Markera Tyst läge om du vill aktivera det tysta läget och välj hur länge det tysta läget ska vara aktivt i dialogrutan Starta tyst läge. Klicka sedan på OK.

Om tyst läge

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v47725648_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 01/11/2011