Andra produkter

Om snabbmenyn i Norton 360 Online

Norton 360 Online arbetar i bakgrunden med att skydda datorn. Ikonen för Norton 360 Online finns i meddelandefältet längst till höger i aktivitetsfältet. Med denna ikon vet du att du alltid har bästa möjliga skydd. När statusen ändras ändras färgen på ikonen.

Det kan finnas meddelanden i meddelandefältet med uppmaningar till dig att göra någonting, t.ex. öppna ett fönster. Oftast visas dock meddelanden om att en aktivitet pågår eller just har genomförts. Dessa meddelanden stängs automatiskt efter ett tag.

Du kan högerklicka på ikonen Norton 360 Online för att öppna särskilda Norton 360 Online-aktiviteter. Vilka alternativ som är tillgängliga beror på dina nuvarande aktiviteter, men följande finns:

Öppna Norton 360 Online

Alternativet öppnar huvudfönstret i Norton 360 Online och ger dig möjlighet att utföra uppgifter, visa aktuell status och använda andra funktioner.

Kör Snabbsökning

Startar en snabbsökning för att skydda områden på hårddisken som är särskilt utsatta för virus.

Kör LiveUpdate

Kör LiveUpdate som kontrollerar om det finns virusdefinitions- och programuppdateringar.

Säkerhetskopiera nu

Alternativet skapar en säkerhetskopia av dina filer.

Du kan ange hur ofta du vill att dina filer ska säkerhetskopieras.

Visa senaste historik

Använd det här alternativet för att granska information om säkerhetshändelser i alla kategorier.

Få support

Använd det här alternativet för att lösa problem snabbt och smidigt med hjälp av Norton Autofix.

Starta/Stäng av tyst läge

Här kan du aktivera och inaktivera tyst läge.

Aktivera/inaktivera brandvägg

Med det här alternativet kan du starta eller stänga av brandväggen.

Aktivera/inaktivera Auto-Protect

Med det här alternativet kan du aktivera eller inaktivera Antivirus Auto-Protect.

Om huvudfönstret i Norton 360 Online

Följa upp säkerhetsstatusindikatorer

Visa information om skyddsfunktionerna

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v4555117_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 27/10/2011