Andra produkter

Säkerhetsbegäran - skyddsvarningar

Om du stänger av funktionen Manipuleringsskydd för Norton-produkter i fönstret Inställningar är Norton 360 Online-filerna inte skyddade från obehörig åtkomst. Manipuleringsskyddet för Norton-produkter förhindrar att andra program gör ändringar i Norton-programmen.

Det kan dock finnas tillfällen när du behöver stänga av manipuleringsskyddet för Norton-produkterna. Du kan till exempel inte göra en systemåterställning i Windows på datorn när manipuleringsskyddet för Norton-produkter är på. Du måste stänga av manipuleringsskyddet för Norton-produkter tillfälligt för att kunna göra en systemåterställning.

Om du stänger av manipuleringsskyddet för Norton-produkter bör du endast stänga av det tillfälligt och se till att det blir påslaget igen.

Du kan välja hur länge du vill att funktionen Manipuleringsskydd för Norton-produkter ska vara avstängt i listrutan Välj varaktighet i det här fönstret.

Om du vill se till att datorn har fullgott skydd kan du naturligtvis manuellt aktivera funktionen Manipuleringsskydd för Norton-produkter innan tiden har gått ut.

Om Manipuleringsskydd för Norton-produkter

Aktivera och inaktivera Manipuleringsskydd för Norton-produkter

Om administrationsinställningar

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v45135292_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 10/02/2011