Andra produkter

Aktivera och inaktivera Manipuleringsskydd för Norton-produkter

Manipuleringsskyddet för Norton-produkter förhindrar att filerna i Norton 360 Online attackeras eller ändras av virus och andra okända hot. Du kan förhindra att din produkt ändras eller raderas av misstag genom att ha funktionen Manipuleringsskydd för Norton-produkter på.

Om du vill stänga av funktionen Manipuleringsskydd för Norton-produkter tillfälligt kan du göra det för en viss angiven tid.

Du kan inte göra en systemåterställning på datorn när funktionen Manipuleringsskydd för Norton-produkter är på. Du måste stänga av funktionen Manipuleringsskydd för Norton-produkter tillfälligt för att kunna göra en systemåterställning.

Så här inaktiverar du manipuleringsskyddet för Norton-produkter

 1. Klicka på Inställningar i huvudfönstret i Norton 360 Online.

 2. Klicka på Administrationsinställningar i Detaljerade inställningar i fönstret Inställningar.

 3. Under Produktsäkerhet, på raden Manipuleringsskydd för Norton-produkter flyttar du reglaget På/Av åt höger till läge Av.

 4. Klicka på Verkställ.

 5. I dialogrutan Säkerhetsbegäran väljer du hur länge du vill att manipuleringsskyddet för Norton-produkter ska vara avstängt i listrutan Välj varaktighet.

 6. Klicka på OK.

 7. Klicka på Stäng i fönstret Inställningar.

Så här aktiverar du manipuleringsskyddet för Norton-produkter

 1. Klicka på Inställningar i huvudfönstret i Norton 360 Online.

 2. Klicka på Administrationsinställningar i Detaljerade inställningar i fönstret Inställningar.

 3. Under Produktsäkerhet, på raden Manipuleringsskydd för Norton-produkter flyttar du reglaget På/Av åt vänster till läge .

 4. Klicka på Verkställ och därefter på Stäng.

Om Manipuleringsskydd för Norton-produkter

Om administrationsinställningar

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v45039253_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 28/10/2011