Definiera regler

Standardreglerna i Norton Family baseras på barnets ålder. De aktiviteter som inte uppfyller reglerna blockeras och du varnas om detta, så att du kan vidta åtgärder. Du kan när som helst ändra standardinställningarna och anpassa dem efter barnets behov. Du kan även visa eller uppdatera reglerna i Norton Family-föräldrakontrollsappen för Android. Mer information finns i Definiera regler på en Android.

Be dina barn att använda Norton Family-webbläsaren för surfaktiviteterna på sina mobila enheter för att få det bästa skyddet med Norton Family.

Följande regler används i Norton Family för att skydda dina barn på internet:

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v40464446_nortonfamily_help_sv_se
Operativsystem: Windows, Android, iOS
Senast ändrat: 13/07/2018