Andra produkter

Fördröjning efter återaktivering

Här kan du ställa in om du vill att Norton-specifika bakgrundsaktiviteter inte ska starta direkt igen när du återaktiverar datorn från vilo- eller vänteläge. Du kan ställa in att de automatiska bakgrundsaktiviteterna inte ska köras under en viss tid även om datorn är inaktiv under den tiden.

Viloläget är ett energisparläge som datorn försätts i efter att inställningarna och programmen som körs har sparats på hårddisken. När du återaktiverar datorn från viloläge återställs alla inställningar och alla program som var öppna innan datorn försattes i viloläget. Vänteläget kan liknas vid viloläget, men det är endast de onödiga komponenterna som stängs av (exempelvis skärmen och diskenheten). Vänteläget kallas ibland för strömsparläge.

Startas de automatiska uppgifterna på en gång när du återaktiverar datorn från vilo- eller vänteläge kan det göra att datorn blir långsam. Det kan då vara bra att fördröja dessa uppgifter för att öka datorns prestanda. Du kan exempelvis ange automatisk fördröjning eller återaktivering till 5 minuter och försätta datorn i viloläge eller vänteläge. De automatiska jobben påbörjas då fem minuter efter det att du startar datorn. Du kan fördröja den automatiska återaktiveringstiden från 1-20 minuter. Standardinställningen är 10 minuter.

I fönstret Norton-uppgifter visas en lista över automatiska bakgrundsjobb. Följande är automatiska bakgrundsjobb:

 • Automatisk LiveUpdate

 • Säkerhetskopierar <namn på säkerhetskopian>

 • Diskoptimering

 • Fullständig genomsökning vid overksamhet

 • Snabbsökning vid overksamhet

 • Insight-optimering

 • Rensning av Internet Explorer-historik

 • Rensning av tillfälliga Internet Explorer-filer

 • Norton Community Watch

 • Norton Insight

 • Pulsuppdateringar

 • Upprensning av Windows-registret

 • Rensning av temporära Windows-filer

 • AntiSpam-underhåll

 • Licensunderhåll

 • Insight-underhåll

 • Produktunderhåll

Om Norton-uppgifter

Om administrationsinställningar

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v39183704_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 06/11/2011