Andra produkter

Guiden för diagnostik av brandvägg: Åtgärda blockering på grund av begränsad zon

En blockering på grund av begränsad zon inträffar när du försöker komma åt en delad resurs eller en IP-adress på en begränsad dator eller ett begränsat nätverk.

Generellt används principen för begränsade zoner för att skydda datorn från nätverksenheter de inte litar på. När en dator eller ett nätverk läggs till i brandväggens begränsade zon förhindras kommunikation till och från de begränsade enheterna. Om du vet att enheten är säker och du vill tillåta trafik som inte efterfrågats från den måste du eventuellt ändra på inställningarna för den begränsade zonen. Oavsett så har du nytta av brandväggens begränsade zonprincip.

Du kan ställa in samma typ av skydd via brandväggsreglerna och kartan över nätverkssäkerhet. På kartan över nätverkssäkerhet kan du ställa in pålitlighetsnivån för de enheter som är sammankopplade med din dator. Om du sätter upp en dator eller ett nätverk på listan med begränsade enheter blockeras datorn och enheterna i det begränsade nätverket. Du kan även ställa in brandväggsreglerna så att åtkomst begränsas för en specifik dator eller nätverksadress.

Att du inte har åtkomst till en enhet eller ett nätverk kan bero på följande:

 • inställningarna i brandväggsreglerna

 • kriterierna i de aktiva brandväggsreglerna

 • den inställda pålitlighetsnivån för enheterna i ditt hemmanätverk

För att lösa problem med blockering på grund av begränsad zon kan du behöva ändra pålitlighetsnivån för den begränsade enheten eller det begränsade nätverket. Detta innebär att du kanske måste ändra pålitlighetsnivån för begränsade enheter och nätverk till Delad, Skyddad eller Helt pålitlig.

Norton 360 Online rekommenderar att du använder guiden för diagnostik av brandvägg för att lösa blockeringsproblem. Guiden innehåller instruktioner för hur du hittar problemet och för hur du kan lösa det.

Diagnostikfunktionen för Norton-brandväggen finns endast i Windows 7.

I guiden ges följande alternativ för att lösa problemet:

 • Häv blockering av zonprincip

  Med det här alternativet tillåter du att brandväggsinställningarna ändras så att blockeringen som hindrar åtkomst till de begränsade enheterna tas bort. När du verkställer den här åtgärden får du ett meddelande som berättar om brandväggen lyckades lösa problemet med hjälp av det här lösningsalternativet. Om det inte lyckades kan du försöka med de andra alternativen i guiden.

 • Mer information om det här problemet

  Här kan du få mer information om problemet. När du klickar på alternativet öppnas en hjälpsida. På den här sidan kan du se anledningen till problemet och du får förslag på lösningar.

 • Ändra zoninställningarna manuellt i nätverkskartan

  Med det här alternativet öppnar du kartan över nätverkssäkerhet och ändrar den inställda pålitlighetsnivån för de begränsade enheterna.

 • Undersök de senaste loggposterna i säkerhetshistoriken för att fastställa blockeringsorsaken

  Med det här alternativet granskar du loggfilerna för att hitta information som är relaterad till nätverksblockeringen.

 • Stäng av Norton-brandväggen

  Med det här alternativet inaktiverar du Norton-brandväggen tillfälligt medan problemet åtgärdas.

  Du bör dock inte stänga av Norton-brandväggen eftersom datorn inte är skyddad från säkerhetsrisker så länge brandväggen är avstängd. Det bör endast göras som en sista utväg. Om du inaktiverar Norton-brandväggen får du inte glömma att aktivera den igen sedan.

Om kartan över nätverkssäkerhet

Om den smarta brandväggen

Om brandväggsinställningar

Om diagnostik av Norton-brandväggen

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v38173941_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 07/11/2011