Andra produkter

Guiden för diagnostik av brandvägg: Åtgärda blockering på grund av pålitlighetsprincip

Blockering på grund av pålitlighetsprincip inträffar när Norton-brandväggen blockerar alla nätverkshändelser som bryter mot brandväggens inställningar av pålitlighetsprincipen.

Alla brandväggar har en pålitlighetsprincip som används för att begränsa Internetåtkomsten till en grupp godkända program eller tillförlitliga händelser. Du kan ställa in pålitlighetsprincipen så att åtkomst tillåts för de skyddade programmen som du vet är säkra. På detta sätt förbättras brandväggen utan att datorns skyddsnivå sänks.

Följande två alternativ i den avancerade händelseövervakningen i Norton-brandväggen påverkar hur pålitlighetsprincipen tillämpas i brandväggen:

 • Övervakning av programkomponent

  Med det här alternativet skyddas datorn mot skadliga program som startar Internetprogram.

 • Övervakning vid programstart

  Med det här alternativet skyddas du mot skadliga program som bifogar sig själva till säkra program utan att upptäckas.

Funktionen Avancerad händelseövervakning stoppar generellt inkräktare som olovligen tar sig in på din dator när du är ansluten till Internet. Den här funktionen består av olika kategorier av avancerade skyddsalternativ som övervakar olika typer av nätverkshändelser som kan skada datorn. Med den här funktionen kan du tillåta och blockera händelser. När funktionen Avancerad händelseövervakning är aktiverad får du förfrågan om vilken åtgärd du vill vidta när en händelse eller ett program inte känns igen eller verkar misstänkt. Du kan tillåta eller blockera händelsen eller programmet.

Om du har blockerat en händelse som är relaterad till Övervakning av programkomponent eller Övervakning vid programstart blockeras den händelsen av Norton-brandväggen. Det här kan vara anledningen till din nätverksblockering.

Om du vill lösa det här problemet måste du stänga av alternativen Övervakning av programkomponent eller Övervakning vid programstart.

Om du stänger av alternativet Avancerad händelseövervakning inaktiveras alternativen Övervakning av programkomponent och Övervakning vid programstart automatiskt.

Norton 360 Online rekommenderar att du använder guiden för diagnostik av brandvägg för att lösa blockeringsproblem. Guiden innehåller instruktioner för hur du hittar problemet och för hur du kan lösa det.

Diagnostikfunktionen för Norton-brandväggen finns endast i Windows 7.

I guiden ges följande alternativ för att lösa problemet:

 • Häv blockering av pålitlighetsprincip

  Med här alternativet tillåter du att alternativen Övervakning av programkomponent eller Övervakning vid programstart stängs av. När du verkställer den här åtgärden får du ett meddelande som berättar om brandväggen lyckades lösa problemet med hjälp av det här lösningsalternativet. Om det inte lyckades kan du försöka med de andra alternativen i guiden.

 • Mer information om det här problemet

  Här kan du få mer information om problemet. När du klickar på alternativet öppnas en hjälpsida. På den här sidan kan du se anledningen till problemet och du får förslag på lösningar.

 • Ändra inställningarna för Norton-brandväggen

  Med det här alternativet stänger du av alternativet Avancerad händelseövervakning i brandväggsinställningarna. Om du stänger av den avancerade händelseövervakningen inaktiveras alternativen Övervakning av programkomponent och Övervakning vid programstart automatiskt.

  Alternativet Avancerad händelseövervakning finns i fönstret Avancerade inställningar.

 • Undersök de senaste loggposterna i säkerhetshistoriken för att fastställa blockeringsorsaken

  Med det här alternativet granskar du loggfilerna för att hitta information som är relaterad till nätverksblockeringen.

 • Stäng av Norton-brandväggen

  Med det här alternativet inaktiverar du Norton-brandväggen tillfälligt medan problemet åtgärdas.

  Du bör dock inte stänga av Norton-brandväggen eftersom datorn inte är skyddad från säkerhetsrisker så länge brandväggen är avstängd. Det bör endast göras som en sista utväg. Om du inaktiverar Norton-brandväggen får du inte glömma att aktivera den igen sedan.

Avancerad händelseövervakning

Om diagnostik av Norton-brandväggen

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v38173938_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 07/11/2011