Andra produkter

Guiden för diagnostik av brandvägg: Åtgärda blockering på grund av processprincip

Blockeringar på grund av processprincip inträffar när ett försök av en viss programinstans att komma åt Internet blockeras.

Alla brandväggar har egna processprinciper som används för att hantera programs försök till Internetåtkomst. Du kan styra datorns Internetkommunikation genom att göra egna inställningar av processprincipen. På så sätt är din dator hela tiden skyddad från angrepp från Internet.

Om funktionen Automatisk programkontroll i Norton-brandväggen är aktiverad eller inte påverkar hur processprincipen tillämpas i brandväggen. Med Automatisk programkontroll konfigureras inställningarna för Internetåtkomst för webbaktiverade program automatiskt första gången programmen körs. När den här funktionen inte är aktiverad blir du tillfrågad om du vill tillåta eller blockera åtkomst för ett program första gången det försöker få åtkomst till Internet.

Om du blockerar en specifik instans av ett program från Internetåtkomst blockerar Norton-brandväggen Internetåtkomsten för den programinstansen. Det här kan vara anledningen till din nätverksblockering.

Du kan lösa det här problemet genom att aktivera den automatiska programkontrollen. Om Symantec identifierar programversionen som säker så skapas via den automatiska programkontrollen en tillåt-regel för programmet som gör att det ges åtkomst till Internet.

Norton 360 Online rekommenderar att du använder brandväggsdiagnostikguiden för att lösa blockeringsproblem. Guiden innehåller instruktioner för hur du hittar problemet och för hur du kan lösa det.

Diagnostikfunktionen för Norton-brandväggen finns endast i Windows 7.

I guiden ges följande alternativ för att lösa problemet:

 • Häv blockering av processprincip

  Med det här alternativet ändras åtkomstinställningen för det blockerade programmet från Blockera den här instansen till Tillåt. När du verkställer den här åtgärden får du ett meddelande som berättar om brandväggen lyckades lösa problemet med hjälp av det här lösningsalternativet. Om det inte lyckades kan du försöka med de andra alternativen i guiden.

 • Mer information om det här problemet

  Här kan du få mer information om problemet. När du klickar på alternativet öppnas en hjälpsida. På den här sidan kan du se anledningen till problemet och du får förslag på lösningar.

 • Ändra inställningarna för Norton-brandväggen

  Med det här alternativet aktiverar du alternativet Automatisk programkontroll i brandväggsinställningarna.

  Det här inställningsalternativet finns i fönstret Avancerade inställningar.

 • Undersök de senaste loggposterna i säkerhetshistoriken för att fastställa blockeringsorsaken

  Med det här alternativet granskar du loggfilerna för att hitta information som är relaterad till nätverksblockeringen.

 • Stäng av Norton-brandväggen

  Med det här alternativet inaktiverar du Norton-brandväggen tillfälligt medan problemet åtgärdas.

  Du bör dock inte stänga av Norton-brandväggen eftersom datorn inte är skyddad från säkerhetsrisker så länge brandväggen är avstängd. Det bör endast göras som en sista utväg. Om du inaktiverar Norton-brandväggen får du inte glömma att aktivera den igen sedan.

Automatisk programkontroll

Om diagnostik av Norton-brandväggen

Om regler för nätverkstrafik

Om Programregler

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v38173935_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 07/11/2011