Andra produkter

Brandväggsdiagnostikguiden: Åtgärda blockering på grund av brandväggsregel

Blockering på grund av brandväggsregel inträffar när den blockerade nätverkstrafiken inte motsvarar någon av de parametrar som anges i en brandväggsregel med hög prioritet. I en brandvägg finns regler som styr alla anslutningar och all kommunikation mellan din dator och externa nätverk.

En brandväggsregel består av olika kriterier och parametrar som protokolltyp, port, Internetadress och kommunikationsriktning. Brandväggen kontrollerar all inkommande och utgående trafik mot parametrarna i högprioritetsregeln. Det är alltså brandväggsreglerna som styr hur brandväggen skyddar datorn från skadliga program, obehörigt intrång och Internetrisker.

Norton-brandväggen skyddar datorn med hjälp av programregler och regler för nätverkstrafik. Programreglerna styr Internetåtkomsten för program på datorn medan reglerna för nätverkstrafik styr den inkommande och utgående nätverkstrafiken.

Det finns som standard ett antal fördefinierade regler för nätverkstrafik som ger grundläggande nätverksfunktioner och nätverksskydd. Du kan emellertid förbättra datorns skydd genom att anpassa reglerna, skapa nya regler och ändra kriterierna för de regler som redan finns. Du kan även skapa programregler för ett specifikt program om du vill ange åtkomstinställningar för det. Du kan ändra prioriteten för programreglerna och reglerna för nätverkstrafik så att nätverkstrafik tillåts eller blockeras efter dina önskemål.

I Norton-brandväggen behandlas reglerna för nätverkstrafik före programreglerna.

Norton-brandväggen kan blockera nätverksåtkomst på grund av de aktuella inställningarna eller kriterierna för programreglerna och/eller reglerna för nätverkstrafik. Blockering på grund av en programregel inträffar när det finns en programregel med hög prioritet som har blockeringskriterierer för den spärrade trafiken. Blockering på grund av en systemregel inträffar när det finns en regel för nätverkstrafik med hög prioritet som har blockeringskriterierer för den spärrade trafiken. Generellt kan man säga att en aktiv blockeringsregel med hög prioritet spärrar inkommande nätverkstrafik som motsvarar kriterierna i regeln.

Du kan åtgärda det här problemet genom att ändra kriterierna i reglerna eller regelinställningarna så att den önskade trafiken släpps igenom. Du kan försöka med något eller några av följande alternativ för att den önskade nätverkstrafiken ska nå din dator:

 • Inaktivera regeln som blockerar anslutning

  Endast programregler kan inaktiveras.

 • Skapa en tillåt-regel som tillåter aktuell typ av nätverkstrafik.

 • Ändra så att tillåt-regeln har högre prioritet än blockeringsregeln.

 • Ändra någon av parametrarna i blockeringsregeln så att den önskade typen av trafik tillåts.

Norton 360 Online rekommenderar att du använder guiden för diagnostik av brandvägg för att lösa blockeringsproblem. Guiden innehåller instruktioner för hur du hittar problemet och för hur du kan lösa det.

Diagnostikfunktionen för Norton-brandväggen finns endast i Windows 7.

I guiden ges följande alternativ för att lösa problemet:

 • Inaktivera programregeln som blockerar

  Med det här alternativet tillåter du att Norton-brandväggen automatiskt löser problemet genom att inaktivera blockeringsregeln. Det här alternativet finns bara för programregler och vid blockeringar på grund av programregel. När du verkställer den här åtgärden får du ett meddelande som berättar om brandväggen lyckades lösa problemet med hjälp av det här lösningsalternativet. Om det inte lyckades kan du försöka med de andra alternativen i guiden.

 • Mer information om det här problemet

  Här kan du få mer information om problemet. När du klickar på alternativet öppnas en hjälpsida. På den här sidan kan du se anledningen till problemet och du får förslag på lösningar.

 • Ändra regelinställningarna i Norton-brandväggen

  Med det här alternativet ändrar du inställningarna för brandväggsreglerna eller kriterierna i dem.

  Du kan ändra inställningarna för nätverkstrafikregler på fliken Regler för nätverkstrafik, och för programregler på fliken Programregler.

 • Undersök de senaste loggposterna i säkerhetshistoriken för att fastställa blockeringsorsaken

  Med det här alternativet granskar du loggfilerna för att hitta information som är relaterad till nätverksblockeringen.

 • Stäng av Norton-brandväggen

  Med det här alternativet inaktiverar du Norton-brandväggen tillfälligt medan problemet åtgärdas.

  Du bör dock inte stänga av Norton-brandväggen eftersom datorn inte är skyddad från säkerhetsrisker så länge brandväggen är avstängd. Det bör endast göras som en sista utväg. Om du inaktiverar Norton-brandväggen får du inte glömma att aktivera den igen sedan.

Om diagnostik av Norton-brandväggen

Om regler för nätverkstrafik

Om Programregler

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v38173932_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 07/11/2011