Andra produkter

Guiden för diagnostik av brandvägg: Åtgärda blockering på grund av ovanligt protokoll

Blockering på grund av ovanligt protokoll inträffar när nätverkstrafik blockeras eftersom trafiken använder ett ovanligt protokoll som är spärrat i Norton-brandväggen.

Ovanliga protokoll används inte särskilt ofta i moderna nätverk. Skadliga program kan dock använda ovanliga protokoll för att angripa din dator. Du rekommenderas därför att låta en brandvägg hantera all kommunikation som inbegriper ovanliga protokoll. På så sätt är din dator hela tiden skyddad från nätverksattacker.

Norton-brandväggen kontrollerar nätverkstrafik till och från din dator som inbegriper ovanliga protokoll, och blockerar sedan vissa typer av kommunikation enligt de förvalda brandväggsinställningarna eller de inställningar som du anger. Brandväggen innehåller exempelvis en lista över ovanliga protokoll. Som standard är alla protokoll i listan tillåtna, så att all nätverkstrafik som använder dessa protokoll tillåts. Om du inaktiverar ett protokoll i listan så blockeras de kommunikationstyper som använder det blockerade protokollet.

Nätverkstrafik som du vill tillåta kanske använder ett blockerat protokoll och nekas därför åtkomst. Lösningen på problemet är att ställa in Norton-brandväggen så att det blockerade protokollet tillåts.

Norton 360 Online rekommenderar att du använder guiden för diagnostik av brandvägg för att lösa blockeringsproblem. Guiden innehåller instruktioner om hur du hittar problemet och hur du kan lösa det.

Diagnostikfunktionen för Norton-brandväggen finns endast i Windows 7.

I guiden ges följande alternativ för att lösa problemet:

 • Aktivera ett blockerat ovanligt protokoll

  Med det här alternativet kan du ändra inställningarna i Norton-brandväggen så att det spärrade protokollet tillåts. När du verkställer den här åtgärden får du ett meddelande som berättar om brandväggen lyckades lösa problemet med hjälp av det här lösningsalternativet. Om det inte lyckades kan du försöka med de andra alternativen i guiden.

 • Mer information om det här problemet

  Här kan du få mer information om problemet. När du klickar på alternativet öppnas en hjälpsida. På den här sidan kan du se anledningen till problemet och du får förslag på lösningar.

 • Ändra inställningarna för Norton-brandväggen

  Med det här alternativet kan du gå till brandväggsinställningarna och aktivera det ovanliga protokoll som har orsakat blockeringen. Alternativet Ovanliga protokoll finns i fönstret Avancerade inställningar.

 • Undersök de senaste loggposterna i säkerhetshistoriken för att fastställa blockeringsorsaken

  Med det här alternativet kontrollerar du loggfilerna för att hitta information som är relaterad till nätverksblockeringen.

 • Stäng av Norton-brandväggen

  Med det här alternativet inaktiverar du Norton-brandväggen tillfälligt medan problemet åtgärdas.

  Du bör dock inte stänga av Norton-brandväggen eftersom datorn inte är skyddad från säkerhetsrisker så länge brandväggen är avstängd. Det bör endast göras som en sista utväg. Om du inaktiverar Norton-brandväggen får du inte glömma att aktivera den igen sedan.

Om den smarta brandväggen

Om diagnostik av Norton-brandväggen

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v38173929_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 07/11/2011