Andra produkter

Guiden för diagnostik av brandvägg: Åtgärda blockering på grund av snabbfrånkoppling

Blockering på grund av snabbfrånkoppling inträffar när brandväggen ställs in för att blockera all nätverkstrafik till eller från datorn medan du är ansluten till Internet.

Snabbfrånkoppling innebär att du med en klickning kan ställa in brandväggen så att all nätverkstrafik antingen blockeras eller tillåts. Du kan använda alternativet för att skydda datorn när du inte använder den. Om du exempelvis aktiverar alternativet under en period när du befinner dig någon annanstans så blockerar brandväggen all kommunikation mellan din dator och andra datorer i nätverket.

Alternativet Blockera all nätverkstrafik i Norton-brandväggen är det vi kallar för snabbfrånkoppling från ett nätverk. Med det här alternativet kan du stoppa eller tillåta all trafik till och från din dator med ett klick. Alternativet är som standard inställt på Avblockera, vilket innebär att all nätverkstrafik tillåts. När alternativet anges till Blockera så blockeras all nätverkstrafik. Du kan ha alternativet inställt på Blockera under en viss tidsperiod när du vill blockera all kommunikation med din dator.

Trafiken som blockeras för tillfället blockeras på grund av inställningen av alternativet Blockera all nätverkstrafik. Åtgärda problemet genom att ställa in alternativet på Avblockera. Norton 360 Online rekommenderar att du använder guiden för diagnostik av brandvägg för att lösa blockeringsproblem. Guiden innehåller instruktioner för hur du hittar problemet och för hur du kan lösa det.

Diagnostikfunktionen för Norton-brandväggen finns endast i Windows 7.

I guiden ges följande alternativ för att lösa problemet:

 • Inaktivera snabbfrånkoppling

  Med det här alternativet tillåter du att Norton-brandväggen automatiskt löser problemet genom att inaktivera snabbfrånkopplingen. När du verkställer den här åtgärden får du ett meddelande som berättar om brandväggen lyckades lösa problemet med hjälp av det här lösningsalternativet. Om det inte lyckades kan du försöka med de andra alternativen i guiden.

 • Mer information om det här problemet

  Här kan du få mer information om problemet. När du klickar på alternativet öppnas en hjälpsida. På den här sidan kan du se anledningen till problemet och du får förslag på lösningar.

 • Ändra inställningarna för Norton-brandväggen

  Med det här alternativet kan du ändra inställningen för Blockera all nätverkstrafik till Avblockera via brandväggsinställningarna. Du hittar alternativet Blockera all nätverkstrafik under Smart brandvägg i panelen Nätverksinställningar.

 • Undersök de senaste loggposterna i säkerhetshistoriken för att fastställa blockeringsorsaken

  Med det här alternativet granskar du loggfilerna för att hitta information som är relaterad till nätverksblockeringen.

 • Stäng av Norton-brandväggen

  Med det här alternativet inaktiverar du Norton-brandväggen tillfälligt medan problemet åtgärdas.

  Du bör dock inte stänga av Norton-brandväggen eftersom datorn inte är skyddad från säkerhetsrisker så länge brandväggen är avstängd. Det bör endast göras som en sista utväg. Om du inaktiverar Norton-brandväggen får du inte glömma att aktivera den igen sedan.

Om den smarta brandväggen

Om diagnostik av Norton-brandväggen

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v38173926_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 07/11/2011