Andra produkter

Guiden för diagnostik av brandvägg

När du har problem att ansluta till nätverk och har Windows 7 tar Norton-brandväggen snabbt reda på orsaken till problemet och ställer diagnos. Guiden för diagnostik av brandvägg visas när du har problem att ansluta till nätverk. Guiden innehåller brandväggens diagnostiska rapport om problemet.

Rapporten är specifik för en viss typ av nätverksblockering. Nätverksproblem kan exempelvis bero på någon av följande orsaker:

 • Blockering på grund av snabbfrånkoppling

  Den här typen av blockering inträffar när alternativet att stoppa all nätverkstrafik är aktiverat.

 • Blockering på grund av ovanligt protokoll

  Den här typen av blockering inträffar när den blockerade nätverkstrafiken hanteras av ett ovanligt protokoll som är spärrat.

 • Blockering på grund av brandväggsregel

  Den här typen av blockering inträffar när en brandväggsregel med hög prioritet är inställd på att blockera trafiken.

 • Blockering på grund av processprincip

  Den här typen av blockering inträffar när den blockerade trafiken bryter mot brandväggens processprincip.

 • Blockering på grund av pålitlighetsprincip

  Den här typen av blockering inträffar när den blockerade trafiken bryter mot brandväggens pålitlighetsprincip.

 • Blockering på grund av begränsad zon

  Den här typen av blockering inträffar när den blockerade trafiken kommer från en dator eller ett nätverk som befinner sig i den begränsade zonen.

 • Intrångsförebyggande AutoBlock

  Den här typen av blockering inträffar när den blockerade trafiken stämmer in på en angreppssignatur i intrångsskyddet.

 • Okänd blockering

  Den här typen av blockering inträffar när trafiken blockeras av okänd anledning. Ingen överträdelse av några speciella brandväggsregler har skett.

Du kan ta hjälp av Guiden för diagnostik av brandvägg för att själv felsöka problemet.

I guiden finns information om vad som orsakar varje enskild blockering och tänkbara lösningar för att häva den. I guiden kan du välja olika alternativ för att analysera och lösa anslutningsproblemen. Du kan välja ett eller flera alternativ för att lösa anslutningsproblemet. Följande alternativ finns:

Åtgärda automatiskt

Du kan använda det här alternativet om du vill att Norton-brandväggen ska åtgärda problemet automatiskt.

Alternativet varierar beroende på blockeringens orsak, enligt följande:

 • Åtgärda automatiskt det ovanliga protokoll som blockerar den här kommunikationen.

  Det här alternativet visas vid blockering på grund av ovanligt protokoll.

  När du väljer det här alternativet ändras inställningarna i brandväggen så att det spärrade protokollet tillåts.

 • Inaktivera snabbfrånkoppling

  Det här alternativet ges vid blockering på grund av snabbfrånkoppling.

  När du väljer det här alternativet återställs alternativet Blockera all nätverkstrafik så att all trafik från och till datorn tillåts.

 • Häv blockeringsregel för program

  Det här alternativet visas vid blockering på grund av programregel och finns bara för programreglerna.

  När du väljer det här alternativet ändras inställningen av blockeringsregeln så att den spärrade trafiken till datorn tillåts.

 • Inaktivera inställningen av principen för körning av pålitliga program så att program som betraktas som icke pålitliga inte övervakas

  Det här alternativet visas vid blockering på grund av pålitlighetsprincip.

  När du väljer det här alternativet så inaktiverar Norton 360 Online alternativen Övervakning av programkomponent och Övervakning vid programstart i den avancerade händelseövervakningen, så att åtkomst tillåts för det blockerade programmet.

 • Häv blockering av processprincip

  Det här alternativet visas vid blockering på grund av processprincip.

  När du väljer det här alternativet ändras inställningen för det blockerade programmet från Blockera den här instansen till Tillåt.

 • Häv blockering av zonprincip

  Det här alternativet visas vid blockering på grund av zonprincip.

  När du väljer det här alternativet ändras inställningarna i

  kartan över nätverkssäkerhet så att den blockerade datorn tas bort från den begränsade zonen.

Mer information det här problemet

Du kan använda det här alternativet för att få mer information om problemet.

När du klickar på alternativet öppnas en hjälpsida. Sidan beskriver blockeringens orsaker, utlösande faktor och lösningar.

Ändra inställningarna för Norton-brandväggen

Du kan använda det här alternativet för att lösa problemet själv. Alternativet ger dig åtkomst till fältet Inställningar där du kan ändra de inställningar som du vet orsakar blockeringen.

Lösningarna varierar beroende på vilken typ av blockering som inträffat. Vid de olika typerna av blockering måste du göra följande ändringar i panelen Inställningar :

 • Blockering på grund av ovanligt protokoll

  Du åtgärdar det här problemet genom att se till att det ovanliga protokoll som orsakar blockeringen är aktiverat.

 • Snabbfrånkoppling

  Avmarkera alternativet Blockera all nätverkstrafik.

 • Blockering på grund av brandväggsregel

  Ändra inställningen eller villkoren för den brandväggsregel som orsakat blockeringen.

 • Blockering på grund av pålitlighetsprincip

  Ändra inställningarna under Avancerad händelseövervakning.

 • Blockering på grund av begränsad zon

  Gå till kartan över nätverkssäkerhet och ändra pålitlighetsnivån för den blockerade datorn.

 • Intrångsförebyggande AutoBlock

  Ändra inställningarna för Intrångsskydd så att blockeringen av den dator du vill ansluta till hävs.

Undersök de senaste loggposterna i säkerhetshistoriken för att fastställa blockeringsorsaken

Du kan använda det här alternativet för att visa en sammanfattning av information gällande nätverksblockeringen.

När du klickar på det här alternativet öppnas kategorin Brandväggsaktiviteter i fönstret Säkerhetshistorik där händelsen är loggad. Här kan du se information om bland annat risknivå, kategori, status och en beskrivning för den aktivitet som är kopplad till händelsen.

Stäng av Norton-brandväggen

Du kan använda det här alternativet för att inaktivera Norton-brandväggen tillfälligt medan problemet åtgärdas.

När du klickar på alternativet inaktiveras brandväggen så att inga anslutningar blockeras.

Du bör dock inte stänga av Norton-brandväggen eftersom datorn inte är skyddad från säkerhetsrisker så länge brandväggen är avstängd. Det bör endast göras som en sista utväg. Om du inaktiverar Norton-brandväggen får du inte glömma att aktivera den igen sedan.

När du har genomfört en eller flera åtgärder för att rätta till problemet stänger du fönstret genom att klicka på Stäng och kontrollerar sedan att problemet verkligen är löst. Återanslut till den blockerade nätverksadressen för att bekräfta att den fungerar nu.

Om den smarta brandväggen

Om diagnostik av Norton-brandväggen

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v38173920_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 07/11/2011