Andra produkter

Om diagnostik av Norton-brandväggen

Det kan finnas tillfällen när nätverkstrafik blockeras av Norton-brandväggen, fast du vill tillåta den, för att den är inställd på att blockera den. I sådana fall kan du ha problem att ansluta till Internet, nätverk eller en annan dator för att till exempel dela resurser.

När du har problem att ansluta till nätverk tar Norton-brandväggen snabbt reda på orsaken till problemet och ställer diagnos. Guiden för diagnostik av brandvägg visas när du har problem att ansluta till nätverk.

Diagnostikfunktionen för Norton-brandväggen finns endast i Windows 7.

Guiden innehåller en rapport med en problemdiagnos som är unik för de olika typerna av nätverksblockering. En nätverksblockering kan inträffa i någon av följande situationer:

 • Alternativet att blockera all nätverkstrafik är markerat

 • Trafiken körs över ett ovanligt protokoll som är blockerat

 • Den aktiva brandväggsregeln är inställd för att blockera nätverkstrafik som du vill tillåta

 • Nätverkstrafiken har brutit mot brandväggens processprinciper

 • Nätverkstrafiken har brutit mot brandväggens trafikprinciper

 • Nätverkstrafiken kommer från den begränsade zonen av nätverk eller datorer

 • Nätverkstrafiken överrensstämmer med en angreppssignatur i intrångsskyddet

Du kan ta hjälp av Guiden för diagnostik av brandvägg för att själv felsöka och åtgärda problem med nätverksanslutning.

I guiden finns en analys av vad som kan ha orsakat blockeringen och tänkbara lösningar för att häva den.

Norton 360 Online rekommenderar att du använder Guiden för diagnostik av brandvägg för att lösa alla typer av blockeringar. Den här guiden innehåller instruktioner för hur du hittar problemet och för hur du kan lösa det.

Att felsöka problem med guiden innebär följande fördelar:

 • Den försöker automatiskt åtgärda problemet

 • Den låter dig ändra inställningar som är relaterade till blockeringen

 • Den låter dig visa loggad information som är relaterad till blockeringen

 • Den erbjuder dig möjligheten att stänga av brandväggen som en sista utväg för att lösa problemet

Om den smarta brandväggen

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v38173761_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 31/03/2011