Andra produkter

Aktivera och inaktivera Optimering vid inaktivitet

Norton 360 Online schemalägger automatiskt optimeringen när en installation av ett nytt program identifieras på datorn. Norton 360 Online kör den här optimeringen endast när datorn är inaktiv.

Om du vill att startvolymen ska optimeras när du inte använder datorn kan du ställa in alternativet Optimering vid inaktivitet. Det här alternativet är aktiverat som standard.

Inaktivera Optimering vid inaktivitet

  1. Klicka på Inställningar i huvudfönstret i Norton 360 Online.

  2. Klicka på Administrationsinställningar under Detaljerade inställningar i fönstret Inställningar.

  3. Flytta På/Av -reglaget på raden Optimering vid inaktivitet till höger till läget Av.

  4. Klicka på Verkställ och därefter på Stäng.

Aktivera Optimering vid inaktivitet

  1. Klicka på Inställningar i huvudfönstret i Norton 360 Online.

  2. Klicka på Administrationsinställningar under Detaljerade inställningar i fönstret Inställningar.

  3. Flytta På/Av -reglaget på raden Optimering vid inaktivitet till vänster till läget .

  4. Klicka på Verkställ och därefter på Stäng.

Om optimering vid inaktiv tid

Om optimering

Om System Insight

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v37816505_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 25/08/2011