Andra produkter

Om undantagslista för intrångsskydd

Systemet Intrångsskydd i Norton 360 Online söker igenom all nätverkstrafik (in och ut) som förekommer på datorn. När en enhet i ditt nätverk begär åtkomst till din dator, söker intrångsskyddet igenom begäran för att säkerställa att det inte är någon virusattack. Om informationen matchar en angreppssignatur blockerar intrångsskyddet trafiken från den misstänkta enheten och skyddar datorn. Genomsökningstiden ökar och nätverkshastigheten minskar om du använder intrångsskyddet för varje begäran från alla enheter.

Om du är säker på att enheterna i nätverket är säkra kan du ändra pålitlighetsnivån för enheten till Helt pålitlig. Du kan konfigurera pålitlighetsnivån för en enhet via kartan över nätverkssäkerhet. Du kan undanta dessa pålitliga enheter från intrångsskyddssökning. När du undantar enheter som är helt pålitliga från intrångsskyddssökningar minskar genomsökningstiden och nätverkshastigheten förbättras. När du undantar en enhet som har angetts som Helt pålitlig, genomsöker Norton 360 Online inte någon information som kommer från den enheten. Helt pålitliga enheter som undantas från intrångsskyddssökning läggs till i intrångsskyddets undantagslista.

När en enhet i ditt nätverk försöker smitta någon dator, stoppar AutoBlock alla begäranden om åtkomst från den enheten. Om du lägger till den här enheten i listan över undantag för intrångsskydd så tar Norton 360 Online bort enheten från undantagslistan.

Kontrollera att IP-adressen för enheten som läggs till i undantagslistan för intrångsskydd inte ändras.

Om du märker att någon av de enheter du har undantagit från intrångsskyddssökning är smittad kan du rensa den sparade undantagslistan. När du rensar undantagslistan, tar Norton 360 Online bort alla pålitliga enheter från listan.

Om Intrångsskydd

Ändra pålitlighetsnivån för nätverket och enheterna

Undanta en enhet från intrångsskyddssökning

Ta bort alla enheter från undantagslistan för intrångsskydd

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v37652136_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 03/10/2010