Andra produkter

Filer i karantän

Fönstret Filer i karantän visas när du flyttar en intressant fil med säkerhetsomdömet Dålig, Ej testad eller Skadlig till karantän. Filnamnet och platsen där filen laddades ned visas i fönstret Filer i karantän.

När du sätter en programfil i karantän, påverkar det datorns stabilitet. Symantec rekommenderar att du använder Lägg till eller ta bort program i Windows för att avinstallera programmet.

I fönstret Filer i karantän finns följande alternativ:

Sätt den här filen i karantän

Den markerade filen sätts i karantän

När du flyttar en fil till karantän, skickar Norton 360 Online filen till en särskild plats i datorn. Objekt i karantän isoleras från resten av datorn så att de inte kan spridas eller smitta andra filer.

Gör ingenting

Avbryter karantänuppgiften och stänger fönstret Filer i karantän

Du kan återställa filer från karantän när som helst i Norton 360 Online. Du kan återställa en fil som satts i karantän från kategorin Karantän i fönstret Säkerhetshistorik.

Återställa ett objekt från Karantän

Hantera objekt i Karantän

Om Säkerhetshistorik

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v37045017_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 14/03/2011