Ta bort program från programundantag

I fönstret Programundantag finns en lista med alla program som är undantagna från prestandavarningar. Om du vill kan du ta bort alla program som du redan har lagt till i fönstret Programundantag. När du tar bort ett program visas det i en prestandavarning nästa gång programmet överskrider det definierade gränsvärdet för resursanvändning.

Så här tar du bort ett program från programundantag

  1. Klicka på Inställningar i huvudfönstret i Norton 360 Online.

  2. Klicka på Administrationsinställningar under Detaljerade inställningar i fönstret Inställningar.

  3. Klicka på Konfigurera under Prestandaövervakning i raden Programundantag.

  4. Markera det program du vill ta bort i fönstret Programundantag och klicka på Ta bort.

    Om du vill ta bort alla program i fönstret Programundantag klickar du på Ta bort alla.

  5. Klicka på Tillämpa i fönstret Programundantag.

  6. Klicka på OK.

  7. Klicka på Stäng i fönstret Inställningar.

Om prestandavarningar

Konfigurera prestandavarningar

Undanta program från prestandavarningar

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v37043953_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 27/09/2011