Andra produkter

Undanta en enhet från intrångsskyddssökning

Systemet Intrångsskydd i Norton 360 Online söker igenom all nätverkstrafik (in och ut) som förekommer på datorn. När en enhet i ditt nätverk begär åtkomst till din dator så söker intrångsskyddet igenom begäran för att säkerställa att det inte är en virusattack. Genomsökningstiden ökar och nätverkshastigheten minskar om du använder intrångsskyddet för varje begäran från alla enheter.

Om du vet att en viss enhet i ditt nätverk är säker kan du beteckna enheten som Helt pålitlig. Dessutom kan du undanta just den enheten från intrångsskyddssökningen. När en enhet undantas från intrångsskyddssökning så litar Norton 360 Online på den enheten och söker inte igenom information som tas emot från enheten. Detta förbättrar nätverket och datorhastigheten och den pålitliga enheten får snabbare åtkomst till din enhet.

Endast helt pålitliga enheter på det lokala undernätet kan undantas.

Om du vill undanta en enhet från intrångsskyddssökning måste du säkerställa att enhetens IP-adress aldrig ändras. Norton 360 Online använder IP-adresser för att identifiera enheterna i ditt hemnätverk. Om enhetens IP-adress ändras kan inte Norton 360 Online identifiera den pålitliga enheten som ska undantas från intrångsskyddssökning.

Du bör endast undanta en pålitlig enhet från intrångsskyddssökning om du är helt säker på att enheten inte innehåller några säkerhetshot.

När du anger en enhet som helt pålitlig och undantar den från intrångsskyddssökning så läggs enhetens IP-adress och MAC-adress till i pålitlighetskontrollen.

Så här undantar du en enhet från intrångsskyddssökning

 1. Klicka på Inställningar i huvudfönstret i Norton 360 Online.

 2. Klicka på Mitt nätverk i Detaljerade inställningar i fönstret Inställningar.

 3. Klicka på Konfigurera på raden Karta över nätverkssäkerhet under Mitt nätverk.

 4. Om fönstret Översikt över nätverkssäkerhet visas klickar du på OK.

 5. Gör något av följande i fönstret Karta över nätverkssäkerhet :

  • Om du vill ändra pålitlighetsnivån för en enhet i nätverket klickar du på den enheten i nätverkskartan.

  • Om du vill ändra pålitlighetsnivån för en manuellt tillagd enhet väljer du Pålitlighetskontroll i listrutan Nätverksdetaljer och klickar sedan på enheten.

 6. Klicka på Redigera i raden Pålitlighetsnivå i området för enhetsinformation.

 7. Klicka på HELT PÅLITLIG i fönstret Redigera pålitlighetsnivå för enhet.

 8. Markera Undanta från IPS-sökning nedtill i fönstret Redigera pålitlighetsnivå för enhet.

 9. Bekräfta genom att klicka på Ja i fönstret Undanta från IPS-sökning.

 10. Klicka på OK.

Ta bort enheter från Karta över nätverkssäkerhet

Om Intrångsskydd

Om kartan över nätverkssäkerhet

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v36718715_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 31/03/2011