Andra produkter

Ta bort alla enheter från undantagslistan för intrångsskydd

Om du är säker på att enheterna i nätverket är säkra kan du ändra pålitlighetsnivån för enheten till Helt pålitlig. Dessa pålitliga enheter kan undantas från intrångsskyddssökning. När du undantar enheter som är helt pålitliga från intrångsskyddssökningar minskar genomsökningstiden och nätverkshastigheten förbättras. När en helt pålitlig enhet undantas från intrångsskyddssökning så söker inte Norton 360 Online igenom information som tas emot från enheten. Helt pålitliga enheter som undantas från intrångsskyddssökning läggs till i intrångsskyddets undantagslista.

Om du märker att någon av de enheter du har undantagit från intrångsskyddssökning är smittad kan du rensa den sparade undantagslistan och ta bort alla enheter.

Du kan rensa den sparade undantagslistan i följande situationer:

  • Någon av de enheter du har undantagit från intrångsskyddssökning är smittad.

  • Någon av de enheter du har undantagit från intrångsskyddssökning försöker smitta din dator.

  • Ditt hemnätverk är smittat.

När en enhet i ditt nätverk försöker smitta en dator stoppar AutoBlock alla begäranden om åtkomst från den enheten. Om du lägger till den här enheten i listan över undantag för intrångsskydd så tar Norton 360 Online bort enheten från undantagslistan.

När du tar bort alla enheter från den sparade undantagslistan söker intrångsskyddet igenom samtliga begäranden från samtliga enheter om åtkomst till din dator.

Så här tar du bort alla enheter från undantagslistan för intrångsskydd

  1. Klicka på Inställningar i huvudfönstret i Norton 360 Online.

  2. Klicka på Brandvägg under Detaljerade inställningar i fönstret Inställningar.

  3. Klicka på fliken Intrångs- och Webbläsarskydd.

  4. Klicka på Rensa under Intrångsskydd i raden Undantagslista.

  5. Klicka på Ja i bekräftelserutan.

  6. Klicka på Verkställ i fönstret Brandvägg.

Om Intrångsskydd

Ändra pålitlighetsnivån för nätverket och enheterna

Undanta en enhet från intrångsskyddssökning

Om undantagslista för intrångsskydd

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v36718423_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 03/11/2011