Andra produkter

Undanta från IPS-sökning

Fönstret Undanta från IPS-sökning visas när du undantar en helt pålitlig enhet från intrångsskyddssökning.

Systemet Intrångsskydd i Norton 360 Online söker igenom all nätverkstrafik (in och ut) som förekommer på datorn. När en enhet i ditt nätverk begär åtkomst till din dator så söker intrångsskyddet igenom begäran för att säkerställa att det inte är en virusattack. Genomsökningstiden ökar och nätverkshastigheten minskar om du använder intrångsskyddet för varje begäran från alla enheter.

Om du vet att en viss enhet i ditt nätverk är säker kan du beteckna enheten som Helt pålitlig. Dessutom kan du undanta just den enheten från intrångsskyddssökningen. När en pålitlig enhet undantas från intrångsskyddssökning litar Norton 360 Online på den här enheten och söker inte igenom information som tas emot från den här enheten.

Endast helt pålitliga enheter på det lokala undernätet kan undantas.

Om du vill undanta en enhet från intrångsskyddssökning måste du säkerställa att enhetens IP-adress aldrig ändras. Norton 360 Online använder IP-adresser för att identifiera enheterna i ditt hemnätverk. Om IP-adressen ändras kan inte Norton 360 Online identifiera den pålitliga enheten som ska undantas från intrångsskyddssökning.

Du bör endast undanta en pålitlig enhet från intrångsskyddssökning om du är helt säker på att enheten inte innehåller några säkerhetshot.

Om undantagslista för intrångsskydd

Ta bort alla enheter från undantagslistan för intrångsskydd

Om Intrångsskydd

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v36718327_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 21/10/2011