Om Datorsökning

Norton 360 Online laddar automatiskt ned de senaste virusdefinitionerna regelbundet och skyddar datorn mot alla typer av virus och okända hot. De här senaste virusdefinitionerna från Symantec används i datorsökningar.

Identifierade hot som är baserade på en lokal definition anges med ett specifikt namn. Om exempelvis en trojan upptäcks så visas den i datorsökningens resultatfönster som Trojan.Foo. Du kan klicka på alternativet Köra sökningar i fönstret Uppgifter och välja bland de olika typerna av datorsökning.

Om du misstänker att datorn är smittad kan du köra tre olika typer av datorsökningar manuellt för att stoppa virusinfektioner på datorn.

Du kan köra följande typer av datorsökningar:

Snabbsökning

Söker igenom viktiga platser på datorn som ofta är mål för virus och andra säkerhetshot.

En Snabbsökning tar kortare tid att köra än en fullständig systemsökning eftersom inte hela datorn söks igenom.

Fullständig systemsökning

Datorn genomsöks efter alla typer av virus och säkerhetshot.

När du kör en Fullständig systemsökning söks hela datorn grundligt igenom efter virus, spionprogram och andra säkerhetsrisker. Då körs även LiveUpdate, sökning efter virus och spionprogram samt diskoptimering och säkerhetskopiering. Tillfälliga Internet Explorer- och Windows-filer tas dessutom bort.

Norton 360 Online kör automatiskt en fullständig systemsökning när datorn inte används.

Anpassad sökning

Söker igenom en viss fil, mapp, enhet eller flyttbar enhet som du väljer.

Anpassad uppgift

Kör LiveUpdate samt aktiviteter för säkerhetskopiering och diskoptimering.

Kör LiveUpdate, säkerhetskopierar dina data, frigör diskutrymme och optimerar diskvolymen.

I en datorsökning får du information om de genomsökta objekten. Du får information om det totala antalet genomsökta objekt, antalet upptäckta säkerhetsrisker, åtgärdade säkerhetsrisker och antalet objekt som kräver åtgärd. Du erbjuds också olika alternativ för att lösa eventuella problem som inte har lösts automatiskt under genomsökningen. Du kan också visa riskens allvarlighetsgrad, namn och status för de åtgärdade objekten.

Köra en snabbsökning

Köra en fullständig systemsökning

Om anpassade sökningar

Om sökning i Norton 360 Online

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v36718286_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 30/09/2011