Andra produkter

Aktivera och inaktivera alternativet Använd låggränsinställning vid batteridrift

När du kör din dator på batteri är det viktigt att alla aktiva program förbrukar så litet resurser som möjligt. Med minskad resursanvändning får datorns batteri utökad livslängd och blir mer energieffektivt.

Du kan konfigurera ett lågt gränsvärde och säkerställa att alla program förbrukar så litet resurser som möjligt. När ett program eller en process överskrider det nedre tröskelvärdet för resursanvändning får du en prestandavarning. Du kan välja att stänga programmet eller processen manuellt för att frigöra resurser.

Om alternativet Använd låggränsinställning vid batteridrift är aktiverat ändras gränsvärdet automatiskt till lågt när du kör datorn på batteri. Det här alternativet är aktiverat som standard.

Du rekommenderas att ha alternativet Använd låggränsinställning vid batteridrift aktiverat.

Så här inaktiverar du alternativet Använd låggränsinställning vid batteridrift

  1. Klicka på Inställningar i huvudfönstret i Norton 360 Online.

  2. Klicka på Administrationsinställningar under Detaljerade inställningar i fönstret Inställningar.

  3. Flytta reglaget På/Av åt höger till läget Av under Prestandaövervakning i raden Använd låggränsinställning vid batteridrift.

  4. Klicka på Verkställ och därefter på Stäng.

Så här aktiverar du alternativet Använd låggränsinställning vid batteridrift

  1. Klicka på Inställningar i huvudfönstret i Norton 360 Online.

  2. Klicka på Administrationsinställningar under Detaljerade inställningar i fönstret Inställningar.

  3. Flytta reglaget På/Av åt vänster till läget under Prestandaövervakning på raden Använd låggränsinställning vid batteridrift.

  4. Klicka på Verkställ och därefter på Stäng.

Om prestandavarningar

Konfigurera prestandavarningar

Konfigurera resursanvändningsgräns

Undanta program från prestandavarningar

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v36704308_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 25/08/2011