Konfigurera prestandavarningar

Du kan använda alternativet Prestandavarningar om du vill ha ett varningsmeddelande när ett program eller en process börjar använda mer systemresurser.

Du kan konfigurera prestandavarningar på följande sätt:

Av

Inaktiverar prestandavarningar.

Markera det här alternativet om du inte vill att Norton 360 Online ska skicka prestandavarningar till dig.

Aktiverar prestandavarningar.

Markera det här alternativet om du vill att Norton 360 Online ska skicka prestandavarningar till dig när ett program eller en process överskrider tröskelvärdet för användning av systemresurser.

Alternativet Prestandavarningar är aktiverat som standard.

Endast logg

Övervakar och registrerar användningen av systemresurser.

Markera det här alternativet om du vill att Norton 360 Online bara ska övervaka användningen av systemresurser för de program och processer som körs på din dator.

När ett program eller en process överskrider tröskelvärdet för användning av systemresurser registreras informationen i fönstret Säkerhetshistorik. Du kan visa information som gäller prestandavarningar under kategorin Prestandavarning i fönstret Säkerhetshistorik.

Så här konfigurerar du prestandavarningar

 1. Klicka på Inställningar i huvudfönstret i Norton 360 Online.

 2. Klicka på Administrationsinställningar under Detaljerade inställningar i fönstret Inställningar.

 3. Gör något av följande på raden Prestandavarningar under Prestandaövervakning :

  • Om du vill inaktivera prestandavarningar flyttar du reglaget Prestandavarningar till läget Av.

  • Om du vill aktivera prestandavarningar flyttar du reglaget Prestandavarningar till läget .

  • Om du vill undertrycka prestandavarningar flyttar du reglaget Prestandavarningar till läget Endast logg.

 4. Gör något av följande under Varning vid hög användning :

  • Om du vill att Norton 360 Online ska övervaka processoranvändningen flyttar du reglaget Processor till vänster till läget .

  • Om du vill att Norton 360 Online ska övervaka minnesanvändningen flyttar du reglaget Minne till vänster till läget .

  • Om du vill att Norton 360 Online ska övervaka hårddiskanvändningen flyttar du reglaget Disk till vänster till läget .

  • Om du vill att Norton 360 Online ska övervaka antalet referenser flyttar du reglaget Referenser till vänster till läget . Som standard är alternativet inaktiverat.

 5. Klicka på Verkställ och därefter på Stäng.

Om prestandavarningar

Konfigurera resursanvändningsgräns

Undanta program från prestandavarningar

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v36700888_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 04/10/2011