Andra produkter

Om prestandavarningar

I Norton 360 Online övervakas datorns prestanda. När ett program eller en process tar upp ovanligt mycket av datorns resurser får du en prestandavarning. Alternativen Prestandaövervakning och Prestandavarningar måste vara aktiverade för att prestandavarningar ska visas.

I prestandavarningen får du uppgifter om vilket program det gäller och om vilka resurser programmet använder ovanligt mycket av. Om du klickar på Information och inställningar i prestandavarningen kan du se mer information om de resurser programmet använder. Fönstret File Insight öppnas.Här får du information om filen, var den kommer ifrån, Process-ID och en fullständig lista över programmets resursanvändning. I fönstret File Insight kan ställa in att programmet ska undantas från övervakning. I fönstret File Insight kan du även inaktivera Prestandavarningar med hjälp av alternativet Inställningar.

Prestandavarningar visas inte när datorn är i viloläge eller i tyst läge (manuellt).

För varje typ av datorresurs (processor, minne, hårddisk) har en gräns för resursanvändning satts. När ett program överskrider gränsen för resursanvändning får du en prestandavarning.

Du ställer in det här gränsvärdet via alternativet Resursanvändningsgräns för meddelande. Du hittar alternativet Resursanvändningsgräns för meddelande om du klickar på Inställningar > Administrationsinställningar > Prestandaövervakning > Resursanvändningsgräns för meddelande i huvudfönstret i Norton 360 Online.

Om alternativet Använd låggränsinställning vid batteridrift är aktiverat ändras gränsvärdet automatiskt till ett lågt värde när du kör datorn på batteri.

Du kan använda alternativet Varning vid hög användning för om du vill få varningar från Norton 360 Online vid hög processor-, minnes-, hårddisk- och referensanvändning.

Du kan även gå till alternativet Programundantag och lägga till program på listan Programundantag. När du lägger till ett program i listan Programundantag så får du ingen varning när programmet överskrider den definierade gränsen för resursanvändning.

Du kan visa de prestandarelaterade loggarna under kategorin Prestandavarning i fönstret Säkerhetshistorik.

Konfigurera prestandavarningar

Konfigurera resursanvändningsgräns

Undanta program från prestandavarningar

Om övervakningar av systemaktiviteter

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v36700885_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 24/10/2011