Andra produkter

Om resultaten från säkerhetsomdömessökningar

I Norton 360 Online kan du köra olika typer av säkerhetsomdömessökningar för att upptäcka misstänkta och sårbara program på datorn. I Norton 360 Online kan du manuellt köra följande typer av säkerhetsomdömessökningar:

 • Snabb säkerhetsomdömessökning

 • Fullständig säkerhetsomdömessökning

 • Anpassad säkerhetsomdömessökning

När du kör en snabb säkerhetsomdömessökning genomsöks de intressanta filer som finns i aktiva processer och inlästa program. När du kör en fullständig säkerhetsomdömessökning genomsöks alla intressanta filer som finns på datorn. När du kör en anpassad säkerhetsomdömessökning kan du välja vilken lagringsenhet, mapp eller fil som ska genomsökas.

I en säkerhetsomdömessökning filtreras filer utifrån vissa villkor och sedan genomförs en Insight - nätverkssökning på de filtrerade filerna. Filer med följande filändelser filtreras och analyseras vid en säkerhetsomdömessökning: exe, scr, sys, dll, drv, ocx och msi.

De genomsökta filernas säkerhetsomdömen visas sedan i fönstret Nortons omdömessökning.

Säkerhetsomdömen från din senaste sökning sammanställs och presenteras i olika diagramformat.

Högst upp i fönstret Nortons omdömessökning visas följande statistikuppgifter:

 • I diagrammet Pålitlighetsnivå visas hur stor andel av filerna på datorn som är pålitliga. Här ser du även hur stor del av filerna som analyseras inom Norton Community som är pålitliga.

 • Diagrammet Användning visar hur stor andel av filerna på datorn som har många användare i Norton Community. Här ser du även den genomsnittliga användningsnivån på filerna som analyseras inom Norton Community.

 • I diagrammet Stabilitet visas hur stor andel av filerna på din dator som är driftsäkra. Här ser du även hur stor del av filerna som analyseras inom Norton Community som är driftsäkra.

  Stabilitetsbedömningarna varierar beroende på vilket operativsystem du har.

 • I diagrammet Norton Network visas information om kända bra eller skadliga filer.

  Du kan se hur många pålitliga filer som finns på datorn. Du kan även se det totala antalet filer som analyseras av Symantec inom Norton Community.

Du måste vara ansluten till Internet för kunna se den här informationen. Norton 360 Online ansluter till Symantecs servrar för att hämta säkerhetsomdömena.

Längst ned i fönstret Nortons omdömessökning visas säkerhetsomdömena för alla genomsökta objekt. Du kan se följande uppgifter om de genomsökta filerna:

Filnamn

Här ser du vad filen heter och vilken filtyp det är.

Du kan klicka på ett filnamn för se mer information om filen i fönstret File Insight.

Säkerhetsnivå

Här ser du vilket säkerhetsomdöme en fil har fått.

Symantec analyserar specifik information om filen, till exempel den digitala signaturen och hash-värdet för att bedöma hur säker den är. Symantec ger en fil ett omdöme baserat på uppgifter från Norton Community Watch och Symantecs analyser.

Symantec anger följande säkerhetsomdömen för omdömesfiler:

 • Pålitlig Symantec har starka indikationer på att filen är pålitlig.

 • Bra : Symantec har starka indikationer på att filen är pålitlig.

 • Ej testad : Symantec har inte tillräckligt med information om filen för att ge den ett säkerhetsomdöme.

 • Dålig : Symantec har ett antal indikationer på att filen inte är pålitlig.

 • Skadlig : Symantec har starka indikationer på att filen inte är pålitlig.

Om du har en fil med säkerhetsomdömet Dålig eller Skadlig visas ett rött kryss (x) bredvid säkerhetsomdömet. Du kan sätta den misstänka filen i karantän genom att klicka på det röda krysset (x).

Användning

Här ser du filens Community-användning

Sökresultaten grupperas i följande kategorier:

 • Mycket få användare : Visar de filer som har få användare.

 • Få användare : Visar de filer som har ett genomsnittligt antal användare.

 • Många användare : Visar de filer som har ett mycket stort antal användare.

Även uppgiften om Community-användning indikerar hur pålitlig en fil är. Symantec använder en stringent statistisk metod för att utvärdera om en fil är pålitlig och om den kan klassificeras som bra.

Resursanvändning

Här ser du hur mycket systemresurser en fil använder.

Följande användningsnivåer finns:

 • Låg : Filen använder en ytterst liten del av systemresurserna.

 • Måttlig : Filen använder en medelstor andel av systemresurserna.

 • Hög : Filen använder en stor andel av systemresurserna.

 • Okänd : Filen har inte utfört någon åtgärd på datorn.

Stabilitet

Här ser du stabilitetsbedömningen av filen.

Stabilitetsbedömningen baseras på hur ofta programmet kraschar. Följande stabilitetsbedömningar finns:

 • Driftsäkert : visar att programmet är driftsäkert.

 • Stabilt : visar att programmet är relativt stabilt. Det kan dock krascha ibland.

 • Något instabilt : visar att programmet är något instabilt.

 • Instabilt : visar att programmet är instabilt.

 • Mycket instabilt : visar att programmet kraschar ofta.

 • Okänd : visar att kraschhistoriken för det här programmet är okänd.

Stabilitetsbedömningarna varierar beroende på vilket operativsystem du har.

Om säkerhetsomdömessökningar

Om sökning i Norton 360 Online

Om Insight Network-sökning

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v36692172_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 23/04/2011