Andra produkter

Om säkerhetsomdömessökningar

Via en säkerhetsomdömessökning får du information om hur pålitliga de program och processer är som körs på datorn. Du får hjälp med att identifiera filer som är misstänkta eller sårbara på datorn genom att hot identifieras utifrån säkerhetsomdömen. Du kan köra olika typer av säkerhetsomdömessökningar i Norton 360 Online och på så sätt identifiera misstänkta program i datorn.

I en säkerhetsomdömessökning filtreras filer utifrån vissa villkor och sedan genomförs en Insight - nätverkssökning på de filtrerade filerna. I en säkerhetsomdömessökning filtreras filerna som omdömesfiler. Filer med följande filändelser filtreras fram och analyseras: exe, scr, sys, dll, drv, ocx, loc och msi.

När du kör en snabb säkerhetsomdömessökning eller en fullständig säkerhetsomdömessökning kontrolleras alla intressanta filer som finns på datorn.

När omdömesfilerna har filtrerats fram genomförs en Insight Network-sökning. Samtidigt med Insight Network-sökningen körs även en Datorsökning. Datorsökning görs för att utföra signaturbaserad hotidentifiering. Omdömesfilernas signaturer jämförs med kända hotsignaturer för att på så sätt identifiera hot på datorn. Om ett säkerhetshot upptäcks tas det automatiskt bort från datorn.

En Insight Network-sökning görs för att identifiera filer som är misstänkta eller sårbara på din dator baserat på säkerhetsomdömen. I en Insight Network-sökning används molnbaserad teknik, där de senaste säkerhetsomdömena lagras på en Symantec-server på Internet. Vid en sådan här sökning hämtas säkerhetsomdömen om de filtrerade filerna från molnet.

Norton 360 Online tar fram specifik information som filnamn och hash-nyckel om den filtrerade omdömesfilen och skickar informationen till molnet. Filinformationen analyseras i molnet och filen får ett säkerhetsomdöme. Uppgiften om säkerhetsomdömet skickas tillbaka till din dator från Symantec-servern. Om en fil verkar misstänkt eller sårbar tilldelas den säkerhetsomdömet Skadlig eller Dålig. Förutom säkerhetsomdömet söker Norton 360 Online också efter de senaste virusdefinitionerna i molnet.

Du måste vara ansluten till Internet för att de senaste säkerhetsomdömena och virusdefinitionerna ska kunna hämtas från molnet. Om datorn inte är ansluten till Internet används de omdömen som redan finns på datorn.

När du gör en säkerhetsomdömessökning genomsöks endast följande kategorier av filer:

Körbara filer

I den här kategorin ingår Windows körbara filer (.exe) och skriptfiler (.scr).

Systemfiler

I den här kategorin ingår Windows systemfiler (.sys) och Dynamic-Link Library-(.dll) och drivrutinfiler (.drv).

Utvecklingsfiler

I den här kategorin ingår ActiveX-kontrollfiler (.ocx).

Övriga filer

I den här kategorin ingår filerna i Windows Installer-paketet (.msi) och dll-filer som bara innehåller resurser (.loc).

I Norton 360 Online kan du välja att göra olika typer av säkerhetsomdömessökningar och söka igenom olika delar av datorn. Du kan köra följande typer av säkerhetsomdömessökningar manuellt:

Snabbsökning

Söker igenom viktiga platser på datorn som ofta är mål för virus och andra säkerhetshot.

När du kör en snabbsökning genomsöks de intressanta filer som används i inlästa program och aktiva processer.

Fullständig systemsökning

Söker igenom alla intressanta filer som finns på datorn.

När du utför en fullständig systemsökning söker Norton 360 Online igenom intressanta filer var de än ligger på datorn, det vill säga alla lagringsenheter, pågående processer, inlästa program och startfiler.

Anpassad sökning

Söker igenom en viss fil, mapp, enhet eller flyttbar enhet.

När du utför en anpassad sökning söks endast de framfiltrerade omdömesfilerna igenom.

Symantec ger en fil ett omdöme baserat på uppgifter från Norton Community Watch och Symantecs analyser. Symantec sätter följande förtroendeomdömen på omdömesfiler:

Pålitlig

Symantec har starka indikationer på att filen är pålitlig.

Bra

Symantec har starka indikationer på att filen är pålitlig.

Ej testad

Symantec har inte tillräckligt med information om filen för att tilldela den en pålitlighetsnivå.

Filen är varken säker eller osäker.

Dålig

Symantec har ett antal indikationer på att filen inte är pålitlig.

Filen verkar misstänkt och kan skada datorn.

Skadlig

Symantec har starka indikationer på att filen inte är pålitlig.

Filen verkar misstänkt och kan skada datorn.

När säkerhetsomdömessökningen är färdig kan du se en sammanfattning av resultatet i fönstret Nortons omdömessökning. Du kan se omdömesinformation om alla filer, exempelvis namn, pålitlighetsnivå, ålder, stabilitetsbedömning och communityanvändning. Säkerhetsomdömet avgör om en fil är säker eller osäker. Om en fil får något av säkerhetsomdömena Dålig eller Skadlig kan du sätta den i karantän.

Köra en snabb säkerhetsomdömsessökning

Köra en fullständig säkerhetsomdömessökning

Köra en anpassad säkerhetsomdömessökning

Om sökning i Norton 360 Online

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v36691020_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 29/09/2011