Andra produkter

Nortons omdömessökning

I fönstret Nortons omdömessökning visas resultatet från din senaste Säkerhetsomdömessökning.

I Norton 360 Online kan du manuellt köra följande typer av säkerhetsomdömessökningar:

 • Snabb säkerhetsomdömessökning

 • Fullständig säkerhetsomdömessökning

 • Anpassad säkerhetsomdömessökning

När du kör en snabb säkerhetsomdömessökning genomsöks de intressanta filer som finns i aktiva processer och inlästa program. När du kör en fullständig säkerhetsomdömessökning genomsöks alla intressanta filer som finns på datorn. När du kör en anpassad säkerhetsomdömessökning kan du välja vilken lagringsenhet, mapp eller fil som ska genomsökas.

I en säkerhetsomdömessökning filtreras filer utifrån vissa villkor och sedan genomförs en Insight - nätverkssökning på de filtrerade filerna. Filer med följande filändelser filtreras och analyseras vid en säkerhetsomdömessökning: exe, scr, sys, dll, drv, ocx och msi.

De genomsökta filernas säkerhetsomdömen visas sedan i fönstret Nortons omdömessökning.

Säkerhetsomdömen från din senaste sökning sammanställs och presenteras i olika diagramformat.

Högst upp i fönstret Nortons omdömessökning visas följande statistikuppgifter:

Pålitlighetsnivå

Den genomsnittliga pålitlighetsnivån på filerna i datorn.

Filernas pålitlighetsnivåer delas in i följande kategorier:

 • Pålitlig Indikerar alla filer som har statusen Norton Trusted.

 • Bra : visar att filerna har bra pålitlighetsnivå.

 • Okänd : visar att filerna har okänd pålitlighetsnivå.

 • Dålig : visar att filerna har dålig eller skadlig pålitlighetsnivå.

Följande information visas också under diagrammet Pålitlighetsnivå :

 • Pålitliga på din dator : här ser du hur stor andel filer med pålitlighetsnivåerna bra, Norton Trusted och pålitlig du har på datorn.

 • Genomsnittlig andel Community-pålitliga : Här ser du vilken andel filer med pålitlighetsnivåerna bra, Norton Trusted och pålitlig du har på datorn. Symantec samlar in informationen från Norton Community.

Användning

Visar hur stor andel av filerna på datorn som har många användare i Norton Community.

Följande kategorier beskriver hur många communityanvändare som använder filerna på din dator:

 • Mycket få användare : Visar de filer som har få användare.

 • Få användare : Visar de filer som har ett genomsnittligt antal användare.

 • Många användare : Visar de filer som har ett stort antal användare.

Följande information visas också under diagrammet Användning :

 • Hög användning på din dator : här ser du det genomsnittliga antalet filer i datorn som har hög användning.

 • Genomsnittlig hög användning i Community : Ηär ser du det genomsnittliga antalet filer som ofta används av Norton Community-medlemmarna.

Stabilitet

Här visas stabilitetsbedömningen för filerna i datorn.

Stabilitetsbedömningen baseras på hur ofta programmet kraschar. Följande stabilitetsbedömningar finns:

 • Driftsäkert : visar att programmet är driftsäkert.

 • Stabilt : visar att programmet är relativt stabilt. Det kan dock krascha ibland.

 • Något instabilt : visar att programmet är något instabilt.

 • Instabilt : visar att programmet är instabilt.

 • Mycket instabilt : visar att programmet kraschar ofta.

 • Stabilitet okänd : visar att kraschhistoriken för det här programmet är okänd.

Stabilitetsbedömningarna varierar beroende på vilket operativsystem du har.

Norton Network

Visar information om de kända bra och skadliga filerna.

Du kan även se hur många pålitliga filer som finns i Norton Community. Du kan även se det totala antalet filer som analyseras av Symantec inom Norton Community.

Längst ned i fönstret Nortons omdömessökning kan du se följande information om de genomsökta objekten:

Filnamn

Här ser du vad filen heter och vilken filtyp det är.

Du kan klicka på ett filnamn för se mer information om filen i fönstret File Insight.

Säkerhetsnivå

Här ser du vilket säkerhetsomdöme en fil har fått.

Symantec analyserar specifik information om filen, till exempel den digitala signaturen och hash-värdet för att bedöma hur säker den är. Symantec ger en fil ett omdöme baserat på uppgifter från Norton Community Watch och Symantecs analyser.

Symantec anger följande säkerhetsomdömen för omdömesfiler:

 • Pålitlig Symantec har starka indikationer på att filen är pålitlig.

 • Bra : Symantec har starka indikationer på att filen är pålitlig.

 • Ej testad : Symantec har inte tillräckligt med information om filen för att ge den ett säkerhetsomdöme.

 • Dålig : Symantec har ett antal indikationer på att filen inte är pålitlig.

 • Skadlig : Symantec har starka indikationer på att filen inte är pålitlig.

Om du har en fil med säkerhetsomdömet Skadlig eller Dålig visas ett rött kryss (x) bredvid säkerhetsomdömet. Du kan sätta den misstänka filen i karantän genom att klicka på det röda krysset (x).

Användning

Här ser du filens Community-användning

Även uppgiften om Community-användning indikerar hur pålitlig en fil är. Symantec använder en stringent statistisk metod för att utvärdera om en fil är pålitlig och om den kan klassificeras som bra.

Resursanvändning

Här ser du hur mycket systemresurser en fil använder.

Följande användningsnivåer finns:

 • Låg : Filen använder en ytterst liten del av systemresurserna.

 • Måttlig : Filen använder en medelstor andel av systemresurserna.

 • Hög : Filen använder en stor andel av systemresurserna.

 • Okänd : Filen har inte utfört någon åtgärd på datorn.

Stabilitet

Här ser du stabilitetsbedömningen av filen.

Stabilitetsbedömningen baseras på hur ofta programmet kraschar. Följande stabilitetsbedömningar finns:

 • Driftsäkert : visar att programmet är driftsäkert.

 • Stabilt : visar att programmet är relativt stabilt. Det kan dock krascha ibland.

 • Något instabilt : visar att programmet är något instabilt.

 • Instabilt : visar att programmet är instabilt.

 • Mycket instabilt : visar att programmet kraschar ofta.

 • Okänd : visar att kraschhistoriken för det här programmet är okänd.

Stabilitetsbedömningarna varierar beroende på vilket operativsystem du har.

Köra en snabb säkerhetsomdömsessökning

Köra en fullständig säkerhetsomdömessökning

Köra en anpassad säkerhetsomdömessökning

Om resultaten från säkerhetsomdömessökningar

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v36688460_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 23/04/2011