Andra produkter

Programundantag

I fönstret Programundantag finns en lista med alla program som det inte kommer prestandavarningar om. När ett program i den här listan överskrider användningsgränsen för processor, minne, systemresurser eller disk-I/O-resurser så får du ingen prestandavarning. Som standard finns programmen Symantec Service Framework och Windows Explorer på listan.

I fönstret Programundantag kan du lägga till eller ta bort program på listan.

Följande alternativ finns:

Program

Visar namnet på programmet eller på programmets körbara fil och sökvägen till filen.

Lägg till

Lägg till program i listan Programundantag.

När du klickar på Lägg till öppnas dialogrutan Välj ett program med innehållet i C:\Program\mappinnehåll. Leta upp mappen med programmet som du vill undanta från prestandavarningar och markera det programmet.

Ta bort

Ta bort ett program från listan med programundantag.

Ta bort alla

Ta bort alla program som du har lagt till i listan Programundantag.

Om prestandavarningar

Undanta program från prestandavarningar

Ta bort program från programundantag

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v36687854_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 21/04/2011