Andra produkter

Om fönstret Upptäckta hot

Fönstret Upptäckta hot öppnas när Norton 360 Online upptäcker en säkerhetsrisk på datorn. I det här fönstret kan du se information om risken och välja en åtgärd att vidta mot risken. Ibland kan du vilja öppna fönstret Upptäckta hot för samma risk igen. Det kan du i så fall göra när som helst från säkerhetshistoriken. Säkerhetshistoriken är den centrala plats varifrån du kan öppna Upptäckta hot -fönsterna för risker som tillhör någon av följande kategorier:

Åtgärdade säkerhetsrisker

Den här kategorin omfattar de säkerhetsrisker eller smittade filer som Norton 360 Online har upptäckt och sedan reparerat, satt i karantän eller tagit bort.

Ej åtgärdade säkerhetsrisker

Den här kategorin inkluderar de säkerhetsrisker eller smittade filer som Norton 360 Online inte har kunnat reparera, sätta i karantän eller ta bort.

Karantän

Den här kategorin inkluderar de säkerhetsriskobjekt som är isolerade från resten av din dator i väntan på att du vidtar lämpliga åtgärder.

De olika åtgärder i fönstret Upptäckta hot som du kan vidta för att hantera en risk varierar beroende på riskens typ och hur allvarlig risken är. Här är några av alternativen som visas i fönstret:

Återställning

Objektet flyttas tillbaka till ursprungsplatsen på datorn

Det valda objektet flyttas från karantänen till ursprungsplatsen. Det åtgärdas inte och det kommer att undantas från framtida sökningar

Ta bort den här filen

Säkerhetsrisken tas bort från datorn och filen sätts i karantän

Undanta detta program

Säkerhetsrisken undantas vid framtida sökningar.

Ta bort från historik

Tar bort den valda säkerhetsrisken från Säkerhetshistoriken

Hjälp

Du kommer till webbplatsen Symantec Security Response

Skicka till Symantec

Skickar säkerhetsrisken till Symantec.

Om Säkerhetshistorik

Visa objekt i Säkerhetshistorik

Om fönstret Säkerhetshistorik - Avancerade detaljer

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v36662593_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 26/08/2011