Andra produkter

Om fönstret File Insight

I fönstret File Insight visas information om alla intressanta filer som finns i datorn. Den här typen av filanalys är tillgänglig för de filer som du laddar ned, söker igenom eller använder för att utföra en aktivitet.

Du kan komma till fönstret File Insight på flera sätt. Du kan exempelvis öppna fönstret via olika meddelanden och varningar, fönster som är kopplade till sökningar och snabbmenyerna för olika filer på datorn. Säkerhetshistorik erbjuder en central plats där du kan öppna File Insight -fönstren för olika händelser som är kopplade till säkerhetsrisker, Download Insight och prestanda.

I File Insight-fönstret kan du visa mer information om händelser som tillhör någon av följande kategorier i fönstret Säkerhetshistorik :

Åtgärdade säkerhetsrisker

Du kan visa detaljerad information om åtgärdade säkerhetsrisker på ett ordnat sätt.

Kategorin Åtgärdade säkerhetsrisker inkluderar smittade filer som Norton 360 Online reparerar, tar bort eller sätter i karantän. Till den här kategorin räknas huvudsakligen risker på medelhög eller hög nivå som antingen är satta i karantän eller blockerade.

File Insight -fönstret innehåller information om de åtgärdade säkerhetsriskernas risknivå och ursprung och du kan se aktivitetsrapporterna för dem.

Ej åtgärdade säkerhetsrisker

Du kan visa detaljerad information om ej åtgärdade säkerhetsrisker på ett ordnat sätt.

Kategorin Ej åtgärdade säkerhetsrisker inkluderar de smittade filer som Norton 360 Online inte har kunnat åtgärda. Till den här kategorin räknas huvudsakligen risker på låg nivå som kräver att du svarar med en lämplig åtgärd.

File Insight -fönstret innehåller information om de oåtgärdade säkerhetsriskernas risknivå och ursprung och du kan se aktivitetsrapporterna för dem.

Karantän

Du kan visa detaljerad information om säkerhetsrisker i karantän på ett ordnat sätt.

Kategorin Karantän inkluderar de smittade filer som är isolerade från resten av din dator i väntan på att du vidtar lämpliga åtgärder.

File Insight -fönstret innehåller information om de karantänplacerade säkerhetsriskernas risknivå och ursprung och du kan se aktivitetsrapporterna för dem.

Download Insight

Här kan du visa säkerhetsomdömet för en fil som du laddar ned.

Du kan använda informationen för att bestämma säkerhetsnivå för filen och sedan bestämma vilken åtgärd du ska vidta.

Prestandavarning

Här kan du visa prestandainformation för en intressant fil som finns på din dator.

Informationen omfattar bland annat allmänna uppgifter, ursprung, resursanvändning och de åtgärder som filen har utfört på datorn.

I fönstret File Insight får du mer information om objekt i säkerhetshistoriken. Informationen i fönstret File Insight är uppdelad i olika flikar.

Markera en flik om du vill se mer information. Följande flikar med information om en fil finns i fönstret File Insight.

Information

Visar information om exempelvis pålitlighetsnivå, communityanvändning för en fil, hur länge sedan det är som filen släpptes och hur stabil filen är.

Stabilitetsbedömningen för filen varierar beroende på vilket operativsystem du har.

Du ser bland annat signaturen och vilket datum filen skapades. Du kan avgöra om det är en startfil och se vilket datum filen senast användes.

Ursprung

Källinformation om filen.

Visar filnamnet och den webbadress som filen laddades ner från. Information om filens härkomst finns endast om du har laddat ned eller skapat filen efter installationen av Norton 360 Online.

Om det inte finns någon information om var filen kommer ifrån inaktiveras fältet Ursprung.

Aktivitet

Här visas information om misstänkta åtgärder som filen har utfört på datorn. Här finns även information om resursanvändning för en process och processens inverkan på datorns totala processoranvändning.

Utifrån säkerhetsriskens allvarsgrad och risktypen kan Norton 360 Online visa följande alternativ i File Insight -fönstret:

Hitta

Här kan du söka fram filen på datorn.

Alternativet visas högst upp i fönstret.

Kopiera till Urklipp

Uppgifterna i fönstret File Insight kopieras till Urklipp.

När du har kopierat innehållet till Urklipp kan du öppna ett dokument, klistra in informationen och spara dokumentet.

Alternativ

Härifrån öppnar du fönstret Upptäckta hot där du kan se mer information och utföra åtgärder.

Mer information

Härifrån kan du öppna en webbsida med självstudier där du kan ta del av mer information om filen.

Om Säkerhetshistorik

Visa objekt i Säkerhetshistorik

Om fönstret Säkerhetshistorik - Avancerade detaljer

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v36662584_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 18/10/2011