Andra produkter

Skydd vid start

Skydd vid start ger en högre säkerhetsnivå eftersom alla säkerhetskomponenter som behövs för att datorn ska vara skyddad startas på en gång när du startar datorn.

När det här alternativet är inställt på Normal eller Aggressiv är alla nödvändiga drivrutiner och insticksprogram aktiva från det att datorn startar. En drivenhet är ett program som innehåller information som datorn behöver för att kunna identifiera och styra en enhet av något slag. Ett plugin-program är ett tillägg till ett program eller en tjänst som gör att programmet får fler funktioner. Med det här alternativet får du en högre säkerhetsnivå från det att du startar datorn.

När det här alternativet är inställt på Av startas angivna drivenheter och insticksprogram endast efter en viss angiven tid.

Om du startar om datorn efter en LiveUpdate eller en produktuppgradering så fungerar drivenheterna och plugin-programmen normalt. Men i nästkommande omstart fungerar drivenheterna och plugin-programmen normalt efter den angivna tidsfördröjningen.

Du har följande inställningsalternativ för skyddet vid uppstart:

Aggressiv

Ger den högsta möjliga skyddsnivån medan datorn startas.

Du har komplett skydd redan från det att datorn startas i och med att Auto-Protect startas samtidigt med datorn.

Normal

Ger bra skydd under datorns starttid men utan att det går långsammare att starta.

När alternativet är inställt på Normal startas drivrutinerna och plugin-programmen under starttiden och före den angivna tidsgränsen.

Av

Stänger av alternativet Skydd vid start.

Om du stänger av alternativet Skydd vid start får datorn en lägre skyddsnivå.

Alternativet är markerat som standard.

Om skydd vid start

Konfigurera Skydd vid start

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v36662094_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 12/09/2011