Andra produkter

Så här aktiverar och inaktiverar du alternativet Effektiva virusdefinitioner

De effektiva virusdefinitionerna är en undergrupp virusdefinitioner som innehåller de viktigaste virusdefinitionerna för de senaste säkerhetshoten.

Eftersom en uppsättning effektiva virusdefinitioner är betydligt mindre tar det kortare tid att ladda ner och installera dem. Det gör också att det går fortare att starta datorn och att de tar upp mindre minne. De effektiva virusdefinitionerna tar också upp mindre hårddiskutrymme än den fullständiga uppsättningen virusdefinitioner. Det innebär att datorn fungerar snabbare med de effektiva virusdefinitionerna.

För varje gång LiveUpdate körs kontrolleras inställningen för Effektiva definitioner. Om det här alternativet är valt laddas de effektiva definitionerna ner och installeras. Om alternativet inte är valt laddas alla virusdefinitioner ner och installeras.

Så här gör du för att aktivera eller inaktivera alternativet Effektiva virusdefinitioner

  1. Klicka på Inställningar i huvudfönstret i Norton 360 Online.

  2. Klicka på Antivirus i Detaljerade inställningar i fönstret Inställningar.

  3. Klicka på fliken Sökningar och risker i fönstret Antivirus.

  4. Gör något av följande på raden Effektiva virusdefinitioner :

    • Flytta reglaget På/Av åt höger till Av om du inte vill att effektiva virusdefinitioner ska användas.

    • Flytta reglaget På/Av åt vänster till om du vill att effektiva virusdefinitioner ska användas.

  5. Klicka på Verkställ i fönstret Inställningar.

  6. Klicka på Stäng.

Om effektiva virusdefinitioner

Information om LiveUpdate

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v36662090_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 31/10/2011