Om effektiva virusdefinitioner

Med Norton 360 Online laddas virusdefinitioner ned och installeras regelbundet för att datorn hela tiden ska vara skyddad från de senaste säkerhetshoten. För att nedladdning och installation ska gå snabbare är virusdefinitionerna indelade i två kategorier.

Virusdefinitionerna är uppdelade i följande två kategorier:

Fullständig uppsättning

Här finns alla virusdefinitioner för alla hot som Symantec känner till.

Kärnuppsättning

Här finns de viktigaste virusdefinitionerna som behövs för de senaste säkerhetshoten utifrån Symantecs bedömning.

Kärnuppsättningen är en undergrupp till den fullständiga uppsättningen och den är cirka 30 procent mindre. Används kärnuppsättningen tar nedladdning, installation och systemstart mindre tid. Kärnuppsättningen tar också upp mindre hårddiskutrymme än den fullständiga uppsättningen virusdefinitioner. Det innebär att datorns prestanda blir bättre med kärnuppsättningen.

Virusdefinitionerna i kärnuppsättningen kallas för effektiva virusdefinitioner. I Norton 360 Online finns alternativet Effektiva virusdefinitioner där du kan välja om en kärnuppsättning virusdefinitioner eller en fullständig uppsättning virusdefinitioner ska laddas ned med LiveUpdate. Det här alternativet hittar du på fliken Sökningar och risker i fönstret med inställningar för virusskydd.

Varje gång LiveUpdate, körs automatiskt eller manuellt, kontrolleras om alternativet Effektiva virusdefinitioner är valt eller inte. Den här inställningen avgör alltså hur många virusdefinitioner som laddas ner och installeras. Som standard är alternativet Effektiva virusdefinitioner valt, vilket alltså innebär att det är en kärnuppsättning med virusdefinitioner laddas ner och installeras.

Så här aktiverar och inaktiverar du alternativet Effektiva virusdefinitioner

Sök manuellt efter uppdateringar

Information om LiveUpdate

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v36661888_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 27/10/2011