Andra produkter

Regler

Fönstret Regler visar en lista över förinställda allmänna brandväggsregler.

Du kan ändra de brandväggsregler som visas i listan. Du kan också lägga till en ny regel. I standardläget kommer den nya regeln att visas nederst i listan.

Reglerna visas i prioritetsordning i listan. Regler som visas högre upp i listan har högre prioritet än regler som visas längre ner. Du kan flytta om reglerna i listan.

Den här åtgärden bör endast utföras av vana användare eller av användare som har hjälp av teknisk support.

Du kan också inaktivera en regel genom att avmarkera dess kryssruta.

Ikonen före varje regelbeskrivning i listan visar egenskaperna för den aktuella regeln.

Du kan skapa och anpassa regler med hjälp av följande alternativ:

Lägg till

Här kan du lägga till en brandväggsregel.

Ändra/Visa

Här kan du ändra och visa inställningarna för en befintlig brandväggsregel.

Vissa av standardreglerna kan inte ändras. Dessa regler är nödvändiga för att brandväggen ska fungera som den ska.

Ta bort

Här kan du ta bort en brandväggsregel.

Det går inte att ta bort vissa standardregler. Dessa regler är nödvändiga för att brandväggen ska fungera korrekt.

Flytta uppåt/Flytta nedåt

Här kan du ändra prioritet för en brandväggsregel i listan.

Om allmänna inställningar för brandvägg

Om regler för nätverkstrafik

Lägga till regler för nätverkstrafik och programregler

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v3089228_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 02/11/2011