Andra produkter

Återställa filer med Norton 360 Online-funktionen Automatisk återställning

Med alternativet Automatisk återställning kan du återställa filer som säkerhetskopierats till en optisk disk. Med denna funktion kan filerna du säkerhetskopierat även återställas till en dator där Norton 360 Online inte har installerats.

Filerna kan återställas till där de var från början eller till en plats som du väljer. Från fönstret Återställning från flyttbart medium kan du även öppna huvudfönstret i Norton 360 Online genom att klicka på Öppna Norton 360 Online Norton 360 Online, version 3.0 eller senare måste vara installerad på datorn för att Norton 360 Online ska kunna öppnas.

Så här återställer du filer med Norton 360 Online-funktionen Automatisk återställning

 1. Sätt i den optiska disken som filerna finns på.

 2. Klicka på ikonen Återställ automatiskt om du vill starta funktionen Kör återställning automatiskt.

  Om alternativet Automatisk uppspelning i Windows är inaktiverat navigerar du till den optiska disk där säkerhetskopian finns och dubbelklickar på ikonen Återställ automatisk för att starta funktionen Kör återställning automatiskt.

 3. Klicka på Välj filer för återställning i fönstret Flyttbar återställning.

 4. I fönstret som öppnas tittar du i den vänstra rutan under Kategori och klickar på den filkategori som filerna du vill återställa tillhör.

 5. I högerfältet markerar du de filer du vill återställa.

  Om du vill återställa alla filer klickar du på Alla filtyper under Kategori i det vänstra fältet och markerar sedan kryssrutan bredvid Säkerhetskopieringspost.

 6. Under Återställ till klickar du på något av följande:

  • Ursprunglig plats

   Markera detta alternativ om du vill återställa filerna till deras ursprungliga plats.

  • Egen plats

   Markera detta alternativ om du vill återställa filerna till en annan plats. Filerna du markerat återställs som standard på C:\Restored Files\.

 7. Klicka på Återställ markerade.

 8. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra återställningen av filerna.

Om automatisk återställning i Norton 360 Online

Installera en optisk drivrutin för säkerhetskopiering

Välj en återställningsdestination

Om lösningar på problem som kan uppstå vid säkerhetskopiering

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v29695660_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 28/10/2011