Andra produkter

Säkerhetskopiering

En av de viktigaste åtgärderna du kan vidta för att skydda värdefull information i din dator är att säkerhetskopiera dina filer regelbundet. Om du förlorar data kan Norton 360 Online återställa dem senare. Om du till exempel råkar ta bort en viktig fil eller om din dator har en hårdvarufel som förstör några filer. I detta fall kan du återställa de förlorade filerna från din säkerhetskopia.

I inställningarna för säkerhetskopiering kan du ange olika sätt att säkerhetskopiera filer regelbundet, samt att återställa dem.

Under Säkerhetskopiering finns följande alternativ:

Hantera säkerhetskopiering

Här konfigurerar du vad, vart och när du ska säkerhetskopiera viktiga filer.

Med alternativet Konfigurera kan du ange källa, mål och schema för säkerhetskopieringen.

Statusikoner för säkerhetskopiering

Här kan du visa säkerhetskopieringsstatus för en fil genom att lägga till statusikonen till filens ikon.

Följande statusikoner finns:

 • Grön ikon med en bock

  Innebär att filen har säkerhetskopierats

  Den här ikonen övergår till en blå ikon med pilar om du ändrar i filen.

 • Blå ikon med pilar

  Visar att filen inte har säkerhetskopieras

  Ikonen blir grön när filen säkerhetskopierats automatiskt av Norton 360 Online (när datorn inte används).

 • Grå ikon med ett snedstreck

  Visar att filen har undantagits från säkerhetskopiering

  Norton 360 Online visar inaktiverad status för filer som undantas från någon av säkerhetskopieringsuppsättningarna.

Nortons diskenhet för säkerhetskopiering

I Utforskaren kan du visa en lista över målet eller platsen för säkerhetskopiorna.

Du kan även lägga till eller ta bort en fil i en uppsättning för säkerhetskopiering. Dessutom kan du återställa filen från en säkerhetskopiering på Nortons diskenhet för säkerhetskopiering till din egen plats.

Snabbmeny

Högerklicka för att visa snabbmenyn där du väljer att lägga till eller undanta en fil eller mapp från säkerhetskopieringen

Du måste konfigurera säkerhetskopieringen i fönstret Hantera säkerhetskopiering innan du kan använda det här alternativet. En lista över alla tillgängliga säkerhetskopieringsuppsättningar visas för enklare säkerhetskopiering.

Egenskapssida

Här visas statusen för varje säkerhetskopiering på fliken Säkerhetskopiering på egenskapssidan för filen som du inkluderade i säkerhetskopieringen

Här visas alla tillgängliga säkerhetskopieringsuppsättningar med datum och tid för den senaste säkerhetskopieringen. Motsvarande statusikon visas också som indikerar om filen ingår eller undantas i en viss uppsättning.

Skapa en ny säkerhetskopia

Välja en plats för säkerhetskopian

Säkerhetskopiera filer

Om Nortons diskenhet för säkerhetskopiering

Om säkerhetskopiering och återställning i Norton

Om lösningar på problem som kan uppstå vid säkerhetskopiering

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v29131275_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 27/09/2011