Andra produkter

Mitt nätverk

Ett hemmanätverk består av datorer och andra enheter som delar en Internetanslutning. Med kartan över nätverkssäkerhet och läget för bredbandsmätare kan du överblicka och hantera ditt hemnätverk.

Du kan använda alternativet Konfigurera på raden Karta över nätverkssäkerhet för att komma åt fönstret Karta över nätverkssäkerhet. Fönstret Karta över nätverkssäkerhet innehåller en bildöversikt över enheterna i det nätverk som datorn är ansluten till. Du kan endast visa information om varje enhet innan du installerar fjärrövervakning.

Med alternativet Pålitlighetskontroll kan du justera pålitlighetsnivåerna för de enheter som läggs till manuellt i nätverket. Pålitlighetskontroll är ett specialnätverk som räknar upp alla enheter som du lägger till manuellt i Karta över nätverkssäkerhet, oavsett deras anslutningsstatus.

Du kan ta bort alla enheter som redan finns i kartan över nätverkssäkerhet. Klicka på Rensa på raden Nätverkskarta under Karta över nätverkssäkerhet för att ta bort alla enheter. Du kan rensa kartan över nätverkssäkerhet om du vill skapa en ny lista med enheter. Du kan exempelvis rensa alla enheter som fanns i det tidigare nätverket innan du ansluter till ett nytt nätverk. Du måste inaktivera fjärrövervakning och stänga fönstret Karta över nätverkssäkerhet innan du rensar kartan över nätverkssäkerhet.

Du kan ändra kommunikationsporten som Norton-produkterna använder för att kommunicera med varandra över nätverket. Skriv ett nytt nummer för kommunikationsporten i rutan Kommunikationsport under Karta över nätverkssäkerhet för att ändra portnumret. Norton-produkter använder som standard kommunikationsport nummer 31077. Om du ändrar numret på kommunikationsporten för din Norton-produkt så måste du göra samma ändring på alla datorer som är anslutna till ditt hemnätverk. När du hittar fler datorer som använder fjärrövervakning, ska du kontrollera att samma portnummer används på alla datorer.

Om du inte vill visa fönstret Översikt över nätverkssäkerhet kan du inaktivera det. Flytta reglaget På/av till läget Av under Karta över nätverkssäkerhet på raden Välkomstskärm vid systemstart för att inaktivera Översikt över nätverkssäkerhet. I fönstret Översikt över nätverkssäkerhet får du en kort sammanfattning om funktioner som trådlös säkerhet, fjärrövervakning, nätverkskarta och pålitlighetskontroller.

I alternativet Läge för bredbandsmätare kan du ange hur mycket Norton 360 Online får använda Internet. I alternativet Konfigurera på raden Läge för bredbandsmätare kan du ange hur stor nätverksbandbredd Norton 360 Online får använda.

Om Mina nätverksinställningar

Om kartan över nätverkssäkerhet

Visa enheter på Karta över nätverkssäkerhet

Om Läge för bredbandsmätare

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v29131223_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 21/10/2011