Andra produkter

Upptäckta hot

Fönstret Upptäckta hot visas när du:

  • Kör eller installerar en okänd fil på datorn när alternativet Download Insight - Fullständig rapport har angetts till Endast okända.

  • Kör eller installerar en säker eller okänd fil på datorn när alternativet Download Insight - fullständig rapport har angetts till Alltid.

  • kör eller installerar en instabil fil på datorn när funktionen Varning vid dålig stabilitet är aktiverad.

Här visas information om risken, till exempel namn och webbadress till källan som filen laddades ned från. Du kan även visa information om pålitlighetsnivån och Community-användningen för filen.

I Upptäckta hot väljer du också vilken åtgärd som ska vidtas för filen. Följande alternativ finns:

Ta bort den här filen

Filen tas bort från datorn.

Behåll men låt bli att köra

Filen behålls på datorn men kan inte köras.

Tillåt körning av programmet

Det körbara programmet installeras.

Förutom alternativen ovan, finns även följande alternativ i Upptäckta hot :

Mer detaljer

Här får du den vitala information som du bör känna till om filen.

När du klickar på länken öppnas fönstret File Insight. Här visas information som ursprung, aktivitet, pålitlighetsnivå och Community-användning av filen.

Mer information

Här får du tillgång till Symantecs webbsida där du kan ta del av mer information om filen.

Om Download Insight

Avaktivera och aktivera Download Intelligence

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v26448541_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 07/11/2011