Andra produkter

Upptäckta hot

Fönstret Upptäckta hot visas när du:

  • Kör eller installerar en osäker fil på datorn när alternativet Download Insight - fullständig rapport har angetts till Endast ej testade.

  • Kör eller installerar en osäker fil på datorn när alternativet Download Insight - Fullständig rapport har angetts till Alltid.

Här visas information om risken, till exempel namn och webbadress till källan som filen laddades ned från. Du kan även visa information om pålitlighetsnivån och Community-användningen för filen.

I Upptäckta hot väljer du också vilken åtgärd som ska vidtas för filen. Följande alternativ finns:

Återställ filen

Återställer säkerhetsriskfiler från karantän till datorn.

Ta bort filen från historiken

Tar bort säkerhetsriskfilen från Säkerhetshistorikloggen.

Skicka till Symantec

Skickar säkerhetsrisken till Symantec

I en del fall är det inte säkert att Norton 360 Online identifierar ett objekt som ett säkerhetshot, men du kanske ändå misstänker att objektet är smittat. I sådana fall kan du använda det här alternativet för att skicka objektet till Symantec för ytterligare analys.

Använd ikonen högst upp i fönstret när du vill kopiera data från det här fönstret till Urklipp. När du har kopierat innehållet till Urklipp, kan du öppna dokumentet, klistra in informationen och spara dokumentet. Du kan också använda alternativet Mer information för att öppna Symantecs webbplats och söka efter mer information om filen där. Alternativet visas längst ned i fönstret.

Om Download Insight

Avaktivera och aktivera Download Intelligence

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v26448521_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 26/08/2011