Andra produkter

Misstänkt e-postmask

Fönstret Misstänkt e-postmask innehåller olika åtgärder som du kan vidta mot misstänkta e-postmaskar.

Här finns allmän information om den misstänkta masken och hur den kan påverka din dator.

I Misstänkt e-postmask väljer du också vilken åtgärd som ska vidtas för filen. Följande alternativ finns:

Återställning

Återställer det misstänkta e-postmeddelandet från karantän till din dator.

Det här alternativet är endast tillgängligt för upptäckta virus.

Ta bort från historik

Tar bort e-postmasken som satts i karantän från Säkerhetshistorikloggen.

Skicka till Symantec

Skickar säkerhetsrisken till Symantec.

I en del fall kanske du misstänker att ett objekt är smittat trots att Norton 360 Online inte identifierar objektet som en e-postmask. I sådana fall kan du använda det här alternativet för att skicka objektet till Symantec för ytterligare analys.

Förutom dessa alternativ finns även länken Mer information längst ned i fönstret. Klicka på den om du vill veta mer om säkerhetsrisken.

Åtgärder om en säkerhetsrisk hittas

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v26448133_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 16/02/2011