Andra produkter

SONAR-skydd

SONAR (Symantec Online Network for Advanced Response) ger realtidsskydd mot hot och söker proaktivt upp okända säkerhetsrisker på datorn. SONAR identifierar framväxande hot baserat på programbeteenden. Med SONAR upptäcks hot snabbare än med de traditionella signaturbaserade teknikerna. SONAR upptäcker och skyddar dig mot skadlig kod till och med innan virusdefinitioner finns tillgängliga via LiveUpdate.

SONAR blockerar och tar bort högriskhot automatiskt. Du får meddelande när Norton 360 Online upptäcker och tar bort högriskhot. SONAR ger dig största möjliga kontroll över lågriskhot som upptäcks.

SONAR-skydd omfattar följande alternativ:

Avancerat SONAR-läge

SONAR använder heuristisk teknik för att söka efter misstänkta filegenskaper. SONAR kategoriserar hoten som antingen högriskhot eller lågriskhot baserat på de misstänkta filegenskaperna. Högriskhot elimineras automatiskt. Du får ett meddelande när SONAR upptäcker ett lågriskhot första gången. Du kan därefter välja om du vill tillåta eller blockera de misstänkta aktiviteterna. När du väljer att en aktivitet ska tillåtas sparas uppgifterna om aktiviteten i en lista med tillåtna aktiviteter som sedan används av den avancerade heuristikmotorn. När uppgifter om en händelse finns med på listan kommer den avancerade heuristikmotorn att i fortsättningen ignorera en sådan händelse. Du kommer inte att få meddelande nästa gång SONAR upptäcker aktiviteten.

Med avancerat SONAR-läge har du följande inställningsalternativ:

 • Av

  Avaktiverar avancerat läge

  SONAR identifierar endast högriskhot och tar bort dem. Lågriskhot ignoreras.

 • Automatisk

  SONAR identifierar högriskhot och lågriskhot.

  Du kan välja om du vill få meddelande när lågriskhot upptäcks. Denna inställning rekommenderas.

 • Aggressiv

  SONAR söker efter högriskhot och även efter lågriskhot med endast ett fåtal misstänkta egenskaper.

  SONAR eliminerar högriskhoten och meddelar om vilka lågriskhot som upptäckts.

  Denna inställning är mycket känslig och kan göra att legitima filer identifieras som hot. Den rekommenderas enbart för vana användare.

Ta bort risker automatiskt

När det här alternativet är aktiverat tas alla risker bort som SONAR upptäcker. Som standard tas endast högriskhot bort automatiskt. Du kan emellertid konfigurera Norton 360 Online att automatiskt ta bort alla hot eller att meddela dig.

Följande alternativ finns:

 • Alltid

  Tar bort alla hot som SONAR upptäcker.

 • Endast högrisk

  Tar bort alla högriskhot som SONAR upptäcker.

 • Fråga först

  Meddelar dig när SONAR upptäcker ett hot.

Ta bort risker om jag är borta

När det här alternativet är aktiverat tas alla hot som SONAR upptäcker bort automatiskt om Norton 360 Online inte får något svar från dig. Som standard tas endast högriskhot bort automatiskt. Du kan emellertid konfigurera Norton 360 Online att automatiskt ta bort alla hot eller att ignorera dem.

Följande alternativ finns:

 • Alltid

  Tar bort alla hot som SONAR upptäcker.

 • Endast högrisk

  Tar bort alla högriskhot som SONAR upptäcker.

 • Ignorera

  Hotet tas inte bort. Du får bestämma en åtgärd för hotet som SONAR har upptäckt.

Visa meddelanden om SONAR-blockering

Med den här inställningen kan du aktivera och inaktivera meddelanden om SONAR-blockering. Du kan undertrycka meddelanden om SONAR-blockering.

Alternativen för att visa meddelanden om SONAR-blockering är följande:

 • Visa alla

  Norton 360 Online meddelar dig när SONAR blockerar en misstänkt programaktivitet.

 • Endast logg

  Norton 360 Online undertrycker meddelandena när SONAR blockerar en misstänkt programaktivitet. Norton 360 Online undertrycker meddelandet och loggar information om de blockerade misstänkta programaktiviteterna i fönstret Säkerhetshistorik.

  Du kan öppna fönstret Säkerhetshistorik genom att klicka på Kontrollera säkerhetshistorik i fönstret Uppgifter i Norton 360 Online.

Om SONAR-skydd

Inaktivera och aktivera SONAR-skydd

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v26386563_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 18/09/2011